Bådlåneklubben

Et tilbud til dig, der ikke har egen båd
Når du har duelighedsbevis erhvervet i VSK Sejlerskole og er medlem af Vallensbæk Sejlklub, kan du blive medlem af Bådlåneklubben. Her kan du låne en af klubbens 806’ere eller klubbens turbåd til en aften-, weekend- og eller ferietur i det omfang, Sejlerskolen og sejlklubben ikke selv skal bruge båden.

For at låne en båd kræver vi, at du har erhvervet duelighedsbeviset i VSK’s sejlerskole – både den teoretiske og praktiske del og at undervisningen er foregået i en sejlbåd. Desuden skal du gennemføre vores teoretiske Videregående Sejler Kursus, som er fordelt over 4 hverdagsaftener februar måned. Kurset er gratis ved medlemskab af Bådlåneklubben.

Et medlemskab af Bådlåneklubben er en billig måde at få mere erfaring med sejlsport på, inden man kaster sig ud i en større investering i køb af egen båd.


Regler for Vallensbæk Sejlklubs Bådlåneklub

Formål
Vallensbæk Sejlklub stiller sine sejlbåde til rådighed for Bådlåneklubben, når de ikke anvendes til undervisning. Normalt i tiden fra solopgang til solnedgang.

Sejladsområdet er inden for området øst for linjen Lindesnæs-Helgoland-Cuxhaven samt i Østersøen og mellemliggende farvande.

Administration
Den praktiske administration af Bådlåneklubben varetages af Anne Marie Samsø.

Vilkår for medlemskab
For at være medlem af Bådlåneklubben skal man være fyldt 20 år, være medlem af VSK og have erhvervet duelighedsbevis til sejlbåd i Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Alle bådlån reserveres enten telefonisk til administrator eller via Bådlånekalenderen. Link til Bådlånekalenderen udleveres på forlangende.

Når båden benyttes, skal mindst en ombord være medlem af Bådlåneklubben og denne person er automatisk ansvarlig i forhold til klubben.

Inden første sejlads i båden skal medlemmet have modtaget undervisning i bådens brug, udstyr og motor og have gennemført MOB-manøvre, til og afgang fra bådplads m.v.

Den ansvarshavende låner skal bestå en praktisk prøve, før hun/han får lov til at låne en båd. Prøver aflagt i turbåd giver også ret til at låne 806’ere, hvis man tidligere har sejlet denne bådtype i VSK, ellers kræves en særskilt prøve i 806’er. Prøver aftales med administrator.

Den enkelte bruger skal før hver sejlads sikre sig, at båden er forsvarligt udstyret, og at båden kan bemandes til sejlads under de givne forhold.

Ved sejlads kræves der minimum en gast foruden låner.

Der må ikke bruges levende lys i bådene.

Deltagerne i Bådlåneklubben hjælper med forårsklargøring og efterårsafrigning på lige vilkår med eleverne på sejlerskolen (se retningslinjer).

Priser 2018

Medlemsgebyr i Bådlåneklubben, pr. år 2.000 kr.
Depositum for lån af båd, obligatorisk før lån 2.000 kr.
Selvrisiko ved skade 2.000 kr.
Lån af 806 pr. dag uden overnatning Gratis
Lån af 806 med overnatning, pr. nat 200 kr.
Lån af turbåd, pr. dag uden overnatning Gratis
Lån af turbåd med overnatning pr. nat 500 kr.
For sen aflevering af turbåd, pr. påbegyndt døgn 500 kr.
For sen aflevering af 806’er, pr. påbegyndt døgn 200 kr.

 

Medlemsgebyr og depositum indbetales ved oprettelse af medlemskab. Depositum tilbagebetales på forlangende og efter anmodning til sekretariatet eller administrator i oktober/november, når bådene er kommet på land.

Bådene holdes kaskoforsikret af Vallensbæk Sejlklub. Såfremt en låner forårsager en skade, hæfter låneren for selvrisiko 2.000 kr. og mister dermed sit depositum.

Låner er erstatningsansvarlig for tabt eller ødelagt udstyr af enhver art, som forefindes ombord.

Bådenes udrustning
Bådene skal være rengjorte af låner inden aflevering.
Eventuelle skader eller mangler meldes straks efter lån til administrator.

806
Der anvendes skolesejl. Påhængsmotor som er 4 takter bruger ren benzin.
Indvendigt udstyr som hynder, kogegrej m.m.: kan afhentes på sejlloftet og skal bringes tilbage efter brug.
Medbring selv passende sejlertøj, redningsveste, soveposer, sengetøj, håndklæder og viskestykker.
Sejladsen skal føres i logbogen i Juniorhuset.
Logbogen skal under sejlads befinde sig i Juniorhuset.

Turbåd Albin Ballad
Der skal i båden forefindes en inventarliste, som skal benyttes som tjekliste før sejlads.
Båden er udrustet til tursejlads og båden skal afleveres i rengjort stand.
Medbring selv passende sejlertøj, redningsvest, soveposer, sengetøj, håndklæder og viskestykker.

OBS! Brug af levende lys i båden er forbudt.

Der føres separate logbøger for anvendelse af turbåden:
En logbog som for øvrige skolebåde ligger I Juniorhuset ligesom den logbog, der skal være i båden.

OBS! Der må ikke tankes diesel fra almindelige tankstationer, fordi bådens motor ikke kan køre på biodiesel til biler. Diesel skal tankes i havne.

Medlemmer og instruktører i Sejlerskolen kan kun booke én låneperiode ad gangen (gælder kun weekender). Evt. leje skal indbetales umiddelbart efter tildeling af låneperiode.

Kan båden ikke afleveres til det aftalte tidspunkt, skal administrator straks underrettes.

Weekendleje før og efter juli måned
Weekendleje af turbåden løber fra lørdag morgen til søndag aften, dog kan låneperioden ved forudgående aftale forlænges både før og efter en weekend, hvis båden ikke er booket til andet formal.

Afbestilling af booking skal ske senest 1 uge før afgangsdato, ellers hæfter medlemmet for det fulde lejebeløb, med mindre båden kan udlånes til anden side i den samme periode.

Der gælder særlige forhold i juli
Mht. bookning i juli måned indsendes ønsket uge, og gerne et alternativt ønske, senest 1. februar. Svar udsendes senest 1. marts. Hvis  flere ønsker samme uge i juli, kigges der på forrige års brug af båden. Dvs. at nye lånere har fortrinsret. Hvis der er flere med ønske om samme uge, foretages der lodtrækning.

Max. låneperiode er 1 uge, afhængig af efterspørgsel. Ledige perioder fordeles efterfølgende efter ”først til mølle”-princippet.

Ved afbestilling af booking senere end 2 uger før afgangsdato hæfter medlemmet for det fulde lejebeløb, hvis båden ikke kan udlånes til anden side i samme periode.

Lejemålet starter lørdag kl. 10 og med fyldt dieseltank.

Aflevering efterfølgende fredag i rengjort stand og med fyldt dieseltank, senest kl. 23.

Ved første låneperiode i juli kan båden lejes fra fredag kl. 12.

Ved sidste låneperiode i juli kan båden lejes, indtil den er booket til andet formål.

Andet skiftested end Vallensbæk Havn kan aftales mellem lejerne indbyrdes forud for start af lejemål, men skal være meddelt og godkendt af administrator.

Ansøgning om optagelse i Bådlåneklubben: Klik her …

Print Friendly, PDF & Email