Instruktører

Sejlerskolens instruktører – sæson 2017

Sejlerskolens instruktører yder frivillig og ulønnet assistance for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Der er forskellige kompetencer til rådighed hos de forskellige instruktører, og der er forskel på, hvor meget tid den enkelte instruktør kan sætte af til Sejlerskolen. Derfor vil nogle instruktørers navne gå igen flere steder, fordi disse instruktører besidder både den nødvendige kompetence og har den nødvendige tid til rådighed. Fælles for instruktørerne er, at de alle arbejder med den samme entusiasme for sejlsporten og dennes udbredelse i Vallensbæk Sejlklub. Endvidere underviser alle instruktører efter de retningslinjer og det materiale, som er udgivet af Dansk Sejlunion til formålet.

Sejlbåd Motorbåd     Speedbåd
Christian Gram Torben Koczulab Torben Koczulab
Birgit Valentin Hansen
Hauke Lorenzen
Peter Zeller Kapsejlads 806 Navigation 
Thomas Oppenlænder Søren Rahn Christensen Lennart Larsen
Palle Mogensen Jacob Thordal
Tom Salter
Mikael Mortensen Tovværkskursus            
Søren-Bo Christiansen                    Palle Mogensen
Jacob Tordahl Spilerkursus
Steen Roar Hillebrecht
Jens Hauer
Mogens Bertelsen Tursejler
Bjørck Jørgensen Lennart Larsen
Anna Kirstine Nørgård Steen Roar Hillebrecht
Finn Baggesen
Reserve Reserve  Reserve
Lennart Larsen Bjørn Dall  Thomas Oland-Andersen
Bo Lindegaard  Jan Strange

 

Print Friendly, PDF & Email