Instruktører

Sejlerskolens instruktører – sæson 2018

Sejlerskolens instruktører yder frivillig og ulønnet assistance for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Der er forskellige kompetencer til rådighed hos de forskellige instruktører, og der er forskel på, hvor meget tid den enkelte instruktør kan sætte af til Sejlerskolen. Derfor vil nogle instruktørers navne gå igen flere steder, fordi disse instruktører besidder både den nødvendige kompetence og har den nødvendige tid til rådighed. Fælles for instruktørerne er, at de alle arbejder med den samme entusiasme for sejlsporten og dennes udbredelse i Vallensbæk Sejlklub. Endvidere underviser alle instruktører efter de retningslinjer og det materiale, som er udgivet af Dansk Sejlunion til formålet.

Sejlbåd Motorbåd     Speedbåd
Christian Gram Torben Koczulab Torben Koczulab
Hauke Lorenzen
Morten Risum Kapsejlads 806 Navigation 
Jan Høgh Søren Rahn Christensen Jacob Thordal
Palle Mogensen
Tom Salter Tursejler Tovværkskursus 
Mikael Mortensen Steen Roar Hillebrecht Palle Mogensen
Niels S. Nielsen
Jacob Thordal
Martin Glob
Jens Hauer
Mogens Bertelsen
Thomas Oland-Andersen
Finn Baggesen
Reserve Reserve
Birgit Valentin Hansen Bo Lindegaard
Thomas Buus

 

Print Friendly, PDF & Email