Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 i Vallensbæk Sejlklub torsdag den 30. marts 2017 kl. 19 i klubhuset.

Dagsorden følger.

Forslag, som medlemmerne ønsker vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før den fastlagte dato for afholdelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.