Standerhejsning lørdag den 29. april kl. 14

Vi hejser sommerstanderen lørdag den 29. april kl. 14. Alle medlemmer er velkomne!

Dagens program:

Kl. 14         Formanden taler, og klubstanderen afløser vinterstanderen

Kl. 14.10   Båddåb ved Juniorhuset

Kl. 14.30    Øl/vand/sandwich serveres i Juniorhuset

Kl.15          Nye medlemmer er velkommen til en kort introduktionstur til klubben og havnen v/Peter Ambs. Mødested: Standermasten

 

På gensyn

Bestyrelsen i VSK

 

Der er lukket for kommentarer.