Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Sejladsbestemmelser (SI)

Sejladsbestemmelser for tirsdagssejlads 2023

Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter.

Endvidere gælder nærværende sejladsbestemmelser.

Den officielle opslagstavle er findes på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside: www.vallensbaek-sejlklub.dk

Regel 52 er ændret: Det er tilladt at benytte elektriske spil.

Deltagere
Sejladserne er åbne for både indmålt efter DH og for standardklassebåde (start 1 + 2). Der er mulighed for ”spilerløs” deltagelse med reduceret DH-mål. Desuden er det muligt at deltage uden målebrev, hvor der vil blive sejlet efter tilpasset ”lystal” i separat start (start 3: Cruising). Cruising løbet er ALTID uden flyvesejl (spiler eller gennaker).

bsinddeling
Deltagerne inddeles i et antal løb afhængig af antal tilmeldte, fordelt på 3 starter.

Standardklassebåde med 5 (tilmeldt før første sejlads) eller flere deltagere får eget løb.

Der tilstræbes ”spilerløse” løb og løb uden målebrev (cruising).

Sejladser
Kapsejladsområdet er beliggende syd for Vallensbæk Havn. Der planlægges en serie med 1 sejlads på op-/nedbaner.

Der sejles hver tirsdag fra 2. maj til 19. september undtagen i juli og den 1. august. Sejladserne starter kl. 18.30 undtagen september, hvor de starter kl. 18.

Banemærker
Der sejles på fast udlagt bane.

Banemærkerne udgøres af 4 faste bøjer. Gate og afvisermærke benyttes IKKE i 2023.

Baner
Der sejles op-/nedbane (bagbordbane) med variabel banelængde, dog min. 0,5 s/m. Banen er beskrevet i bilag til nærværende sejladsbestemmelser.

Der sejles 3 runder på banen, dog sejler 3. start og løb 1 kun 2 runder.

Der sejles 3 runder mellem startflaget og det valgte topmærke. Alle mærker rundes til bagbord.

Start og målgang sker mellem startmærke og dommerbåd.

Mærkerne ligger på følgende positioner

A               55,35,604 N 12,25,685 E

B               55,34,613 N 12,24,916 E

C               55,35,053 N 12,23,477 E

D               55,35,826 N 12,23,630 E

Startlinje
Startlinjen er mellem orange flag på stage og orange flag på dommerbåden. Begrænsningsmærke kan være udlagt. Både må ikke passere mellem begrænsningsmærket og dommerbåden.

Mållinje
Mållinje er mellem orange flag på stage og orange flag på målbåden.

Startprocedure

Varselsignal – afgives ved 5 min. til en start
Klarsignal – afgives ved 4 min. til en start
Et-minut-signal – afgives ved 1 min. til en start
Startsignal – afgives, når starten går

Alle signaler består af lyd og signalflag.

Det er flaget, der er gældende for tiden til start.

  1. start:
Varselssignal – ’Talstander 1’ hales op
Klarsignal – ’Signalflag P’ hales op
Et-minuts-signal  – ’Signalflag P’ hales ned
Startsignal – ’Talstander 1’ hales ned
  1. start:

Varselssignal for 2. start sættes samtidig med startsignal for 1. start.

Varselssignal – ’Talstander 2’ hales op
Klarsignal – ’Signalflag P’ hales op
Et-minuts-signal  – ’Signalflag P’ hales ned
Startsignal – ’Talstander 2’ hales ned
  1. start:

Varselssignal for 3. start sættes samtidig med startsignal for 2. start.

Varselssignal – ’Talstander 3’ hales op
Klarsignal – ’Signalflag P’ hales op
Et-minuts-signal  – ’Signalflag P’ hales ned
Startsignal – ’Talstander 3’ hales ned

Løb i hhv. 1., 2. og 3. start fremgår af løbsinddelingen, der er opslået på den officielle opslagstavle.

Skilt med L/M/H signaleres fra dommerbåden, som henviser til DH vindstyrketabel, der sejles efter:

TAUD_L= Vurderet gennemsnitsvind på 5 m/s og derunder.

TAUD_M= Vurderet gennemsnitsvind på mellem 4 m/s og 8 m/s.

TAUD_H= Vurderet gennemsnitsvind på 7 m/s og derover.

Kapsejladskomiteen kan ændre TAUD_X under sejladsen, og det markeres ved målgang. En sådan ændring vil gælde hele sejladsen.

Kapsejladskomiteens valg af sømiletid kan ikke gøres til genstand for anmodning om godtgørelse i henhold til RRS 60.1 (b) og 62.1 (a).

Der vil IKKE blive startet sejladser, hvis det blæser mindre end 2 m/s ved første start. Hvis det skønnes, at der er vind på vej, kan starten udskydes.

Tidsbegrænsning
2 timer efter sidste start.

Ved sæsonens sidste sejlads dog 30 min., efter startens første båd er gået i mål.

Afkortet bane

Ved afkortning af banen sættes ’signalflag S’ på dommerbåden. Samtidig afgives 2 lydsignaler og sidste omgang bortfalder.

Afkortning af banen kan i øvrigt signaleres i henhold til Kapsejladsreglerne.

Protester

Protester meddeles målbåden og skal være afleveret skriftligt i Vallensbæk Sejlklub eller på tirsdagskap@vallensbaek-sejlklub.dk senest 2 timer efter sejladsens afslutning. Ved sidste sejlads i serien er protesttiden 30 min. efter sejladsens afslutning. Indberettede protester vil blive annonceret på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside (www.vallensbaek-sejlklub.dk ) på resultatlisten. Protestkomiteen tilstræber at behandle protester inden den følgende sejlads. Ved seriens sidste sejlads dog umiddelbart efter dennes afslutning.

Pointsystem

Der er planlagt 16 sejladser. Point for de 4 dårligste resultater fratrækkes pointsummen. Sejladser, hvor der ikke kan tildeles point, udgår af serien.

Præmier

For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse for serien tilstræbes at finde sted den 19. september 2023 i Vallensbæk Sejlklub, klubhuset 1. sal, hurtigst muligt efter protesttidens udløb.

Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på egen risiko (se RRS 4, Beslutning om at kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.      

Senest opdateret 3. marts. 2023

 

Print Friendly, PDF & Email