Vallensbæk Sejlklub > Tursejlads > 24-timers sejlads

24-timers sejlads

24-timerssejlads-logo24-timers sejlads er en tidsbegrænset distancesejlads, der går ud på at sejle så langt som muligt og samtidig være tilbage til startpunktet indenfor 24 timer (minimum 18 timer).

Her får du trænet praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.

Du kan vælge at starte fra Svanemøllen, Rungsted eller Vallensbæk.

 

24-timers sejladserne i 2018

2.3juni og 1.2. september afholdes 24 timers sejladser i Øresund, Kattegat og Østersøen. Starten går lørdag i tidsrummet 15.00–15.15.

Sejladsernes formål er at give deltagerne træning i praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.

Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. Alle sejlfartøjer kan deltage.

Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte, og ud fra den givne vejrsituation er det så op til den enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem inden for 24 timer.

De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at de udsejlede distancer kan sammenlignes. Årets udsejlede resultat indgraveres på en plakette, der uddeles ved årsmødet.

Den udfyldte tilmeldingsblanket incl. startpenge skal være udvalget i hænde senest mandag 28. maj, hhv. 27. august, eventuelt sendes den til udvalgets regnskabsfører, jvfr. invitationen.

Alternativt kan tilmelding ske ved at aflevere tilmeldingsblanket og startpenge mandag 28. maj, hhv. mandag 27. august mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 i Sejlklubben Sundet’s klubhus, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø, hvor udvalget vil være repræsenteret.

Tilmelding kan foretages via www.24-timerssejlads og betaling til netbank: Reg. 1551 Konto 2740434201.

Startpenge kr. 100,- pr. sejlads.

Tilmelding er bindende.

Alle nødvendige papirer vil blive tilsendt.

Ønskes yderligere oplysninger kan du ringe til et af udvalgsmedlemmerne.

 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch                Jørgen Tue Christensen                  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364            Tlf. 29846653                             Tlf. 38196054

 

Læs mere på www.24-timerssejlads.dk

Print Friendly, PDF & Email