Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole

Sejlerskolen

Lær at sejle – eller at sejle endnu bedre!
I denne sektion finder du Sejlerskolens alsidige tilbud. Vælg i menubarren til venstre, hvor du finder information om de forskellige kurser, priser, og om hvordan du tilmelder dig.

Du finder også en masse oplysninger om skolens både, det sociale liv på Sejlerskolen – samt en række andre nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig i dit valg af Sejlerskolens tilbud.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål, så skriv til et medlem af sejlerskoleudvalget eller ring til sekretariatet.

På Sejlerskolen lærer du ikke kun at sejle! Du får samtidig en masse oplevelser for dig og din familie – og mange nye venner og sejlerkammerater på skolen og i havnen – uanset om du aldrig har sejlet før eller allerede har båd i forvejen.

Udover beskrivelserne af de enkelte kurser, anbefales det også at gøre sig bekendt med de almindelige retningslinjer for Sejlerskolen.

På Sejlerskolen i Vallensbæk Sejlklub kan alle over 16 år lære at sejle en sejlbåd eller motorbåd. Efter undervisningen kan der gennemføres en eksamen. Hvis denne bestås, udstedes et duelighedsbevis. 

Sejlerskolen er certificeret af Dansk Sejlunion
For at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i Sejlerskolen har Dansk Sejlunion valgt at certificere sejlerskolerne på baggrund af skolens tilrettelæggelse af blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring både og forebyggelse og håndtering af ulykker til søs. Vallensbæk var sammen med Skovshoved Sejlklub de første to klubber i landet, der opnåede denne certificering.

Den certificerede sejlerskole er et signal til brugeren om, at man på sejlerskolen har styr på sikkerheden, og at man arbejder med at sikre bedst mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.

For at opnå certificering skal sejlerskolen opfylde en række krav, bl.a. til sikkerheden i undervisningen, vedligeholdelsen af skolebådene, undervisernes kompetence og struktureret undervisning efter Dansk Sejlunions anvisninger. 

Sejlerskolen råder også over en turbåd
Turbåden indgår sammen med de øvrige både i Sejlerskolens flåde i den almindelige undervisning, men derudover vil der – hvis interessen er til stede – blive udbudt “3. års kurser” for dem, som har fået duelighedsbevis, og som ønsker mere praktisk sejlerfaring i en moderne familiebåd.

Sejlerskoleudvalget
Du finder en oversigt over medlemmerne her …

Print Friendly, PDF & Email