Vallensbæk Sejlklub > Om klubben > Brug af klubbens lokaler

Brug af klubbens lokaler

Overordnede regler for brug af Vallensbæk Sejlklubs lokaler (klubhuset, Juniorhuset, hallerne, sejlrummet osv.)

Klubbens lokaler kan benyttes af klubbens medlemmer.

Klubbens lokaler skal efterlades ryddet og rengjort efter brug, herunder fjernelse af affald og eventuel opvask (klubhuset & Juniorhuset), således at lokalerne er klar til de næste brugere.

Lokalerne kan benyttes til:

 • Fælles klubaktiviteter
  • Undervisning
  • Sociale klubaktiviteter
  • Instruktion
  • Og tilsvarende

Lokalerne må ikke anvendes til:

 • Permanent, individuelt ophold
 • Overnatning – for Juniorhusets vedkommende kan overnatning dog ske efter indhentning af særlig tilladelse fra kommunen (som ejer Juniorhuset). Kontakt sekretariatet.
 • Individuel madlavning
 • Private arrangementer*, med mindre at lokalerne er booket til dette (gælder for klubhuset)
 • Juniorhuset må ikke benyttes til private* sociale arrangementer, med mindre bestyrelsen dispenserer fra det
 • Privat opmagasinering

*Privat = ikke-klubrelevante aktiviteter

Overtrædes ovenstående overordnede regler for brug af klubbens lokaler, vil bestyrelsen behandle hver overtrædelse individuelt. I øvrigt henvises til gældende regler for benyttelse af de enkelte lokaler.

Bestyrelsen


Trådløst netværk i klublokalet

Netværksnavn: VSK-klubhus
Adgangskode: VSK-net2665

 


Trådløst netværk i Juniorhuset

Netværksnavn: VSKnet
Adgangskode: Junior2016

 

Print Friendly, PDF & Email