Vallensbæk Sejlklub > Ungdom > Ungdomsvenlig > 9. Omklædning

Omklædning

Sejlklubben råder over omklædningsfaciliteter med tilhørende sauna. Selve badet og omklædningen er kønsopdelt, mens saunaen er fælles for begge køn.

Ledere, trænere, forældre og andre, som hjælper til med ungdomsarbejdet, forsøger så vidt muligt at undgå at klæde om sammen med børnene. I tilfælde, hvor det er nødvendigt, tilstræbes det, at der er mere end een voksen tilstede.

Ungdomsafdelingen er desværre ikke enerådene over disse faciliteter, da de også er åbne for Vallensbæk Sejlklubs øvrige brugere.

Print Friendly, PDF & Email