Vallensbæk Sejlklub > Galleri > Andre fotos > 2015 album

2015

Vinterstemning, januar 2015

Fotos: Jesper Langer

Første forårsdag på havnen, 11. april 2015

Sejlerskole og Ungdom forårsklargør, og yachtskipper 3-elever går op til eksamen. Fotos: Peter Ambs

Sæsonstart for ungdom, 19. april 2015

Fotos: Peter Ambs

Standerhejsning og omdåb af Sejlerskolens nyerhvervede turbåd, 25. april 2015

Peter Ambs viste nye medlemmer rundt på havnen inden standerhejsningen, hvor formanden Kenneth Bøggild takkede Erik Skipper Larsen for hans indsats i bestyrelsen for Vallensbæk Sejladscenter. Efter standerhejsningen af- og omdøbte Anne Marie Samsø fra Bådlåneklubben Sejlerskolens nye turbåd, en Albin Ballad 30, som nu bærer navnet Balladen. Fotos: Peter Ambs, Steen Hillebrecht og Jesper Langer

« af 2 »

Åben havn-dag, grundlovsdag den 5. juni 2015

« af 3 »

Gaffelriggere på weekendbesøg 22.-23. august

Weekenden den 22.-23. august fik vi besøg af Svanemøllekredsens fælles skolenavigationstur. Sejladsen er en årlig tradition siden 1986, så i år fejrer man 30 års jubilæum. Turen startede med en navigationsopgave fredag og kun ved at løse den, fandt besætningerne frem til målet for året sejlads: Vallensbæk Havn. Lørdag ankom de 13 deltagerbåde, som tæller seks gaffelriggede spidsgattere, til Vallensbæk og lagde til ved servicebroen. Om aftenen var der fest med middag, underholdning og præmier i Juniorhuset, som kredsen har lånt af VSK. Svanemøllekredsen består af K.A.S., Kvindelig Sejlklub, Sundet, Frem og Sejlklubben København.

Fotos Peter Ambs

Fotos Jesper Langer

VSK-deltagelse i Sejlsportsligaens “lillebror”: Sportsbåd Open

I Sportsbåd Open er det besætninger og ikke klubhold – som i ligaen – der konkurrerer mod hinanden. Dermed kan flere besætninger fra samme klub stille op. Følgende sportsbådsklasser inviteres til Sportsbåd Open; J/80, CB66 og Melges 24.

Billederne herunder er fra stævnet den 26.-27. september 2015 for sportsbåde i Skovhoved.

Sportsbåde svarer til dem, man bruger til Ligasejladsen, dvs. både med stort fartpotentiale.

Mens ligasejladserne sejles i bådtypen J70, sejles der samtidig, men på separate baner, i bådtyperne CB66, J80 og Melges 24.

VSK var repræsenteret i Melges 24 klassen med skipper Jørn Ambs Willerlev, og blandt gasterne var Christina Astrup Jørgensen og Ellena Ambs Lee. På billederne kan de let findes: Det er eneste båd med hvidt storsejl med sejlnummer 521.

Desværre klarede de sig ikke bedre end vores klubhold i Ligasejladserne, men det var nogle spændende sejladser med fart over feltet og hektiske og ofte dramatiske manøvre på farvandet ud for Skovshoved Havn. Billederne er fra sejladserne for bådtyperne Melges 24 og J80.

Fotos: Peter Ambs

Standernedhaling

Standernedhaling og klubmesterskab i matchrace lørdag den 31. oktober.

Foto: Peter Ambs

« af 2 »

På Facebook. Foto: Steen Hillebrecht

Klubfesten

Den 7. november havde festudvalget inviteret medlemmerne til årets fest, der stod i de italienske farver, menuer og vines tegn. Fotos: Peter Ambs

Print Friendly, PDF & Email