Vallensbæk Sejlklub > Ungdom > Ungdomsvenlig > 8. Trænerpolitik

Trænerpolitik

Ungdomafdelingens trænerstab består af såvel voksne (forældre med sejladserfaring) og ungtrænere (erfarne jollesejlere).

Alle trænere gennemgår Dansk Sejlunions trænerkurser, og udgifter hertil betales af klubben, ligesom klubben kan sponsere et speedbådskørekort. Trænerne søges løbende udviklet ved opfølgningskurser og ved at deltage som assistenter for mere erfarne trænere.

Formanden for trænings- og undervisningsudvalget koordinerer træningsopgaverne i samarbejde med trænergruppen.

Der laves planer for træningen og undervisning for henholdsvis sommer- og vintersæson.

De enkelte trænere laver programmer for deres træning (herunder målsætning for de enkelte sejlere i deres gruppe).

For Optimist- og Tera-sejlere trænes der på 3 niveauer: Begyndere ( C-sejlere), mellemgruppen (øvede C-sejlere og B-sejlere) og øvede (A-sejlere og øvede B-sejlere). 2-mands jollerne (Feva, 29er og Hobie Cat) trænes særskilt, men er integreret med 1-mandsjoller omkring budget, klubliv, planlægning, omklædning og sociale aktiviteter. Hver gruppe trænes af samme træner(e) sæsonen igennem, således at kontinuiteten i undervisningen bliver bedst mulig.

Trænerarbejdet i afdelingen er baseret på frivillig arbejdskraft og er ulønnet.
”Ungtrænere” støttes med udstyr eller beklædning i forhold til den enkeltes indsats.
Til særlige træningsaktiviteter, f.eks. weekendsamlinger (ofte i samarbejde med naboklubber), kan efter entreprise hverves betalt træner.

Sejlerens betaling for træning må ikke give overskud til afdelingen.

Der udtages pædofilitest på alle aktive forældre og trænere og der arbejdes efter DS’s etiske regelsæt for ungdomsarbejde.

Print Friendly, PDF & Email