Vallensbæk Sejlklub > Om klubben > Brug og lån af klubbens følgebåde

Brug og lån af klubbens følgebåde

Vi har i alt 4 speedbåde, som primært benyttes til træningsbrug i klubben, men også kan benyttes til andre formål i begrænset omfang og efter aftale med ungdomsudvalget.

 • RIB, Rød BRIG 500, med 50 HK
 • RIB, Hvid/grå BRIG, med 25 HK
 • Kegnæs (Lænser) hvid med 25 HK
 • POCA (Tender) hvid med 90 HK (under reparation, februar 2019)
 • POCA 600 mk2 (Rummer) med 100 HK

Vejledning

 • Alle motorbåde med tilhørende trailer, lygtebom og nøgler er nummereret.
 • Skader og/eller defekter skal oplyses til ungdomsudvalgets ansvarlige straks efter brug.
 • På træningsaftener organiserer brovagten søsætning og ophaling af motorbådene, herunder isætning/fjernelse af benzintanke og nøgler.
 • Bådføreren sørger for, at motorbåden er tømt for bøjer, ankerliner, ankre og affald, inden båden tages på land.

Regler for brug af motorbådene

 • Motorbådene må alene bruges ved Vallensbæk Sejlklubs aktiviteter.
 • Bookning af motorbåde foregår via ungdomsformanden.
 • Bådføreren skal som minimum have speedbådskørekort og være medlem af Vallensbæk Sejlklub. Sejlklubben udbyder kurser for speedbådskørekort. Følg med på VSK’s hjemmeside.
 • Bådføreren skal instrueres af kyndig person (fx Ungdomsudvalget eller en af ungdomsudvalget udpeget person) i brug og op- og nedtagning af båd.
 • Motorbådene benyttes primært af trænerne til træning af jollesejlerne.
 • Motorbådene kan tillige benyttes til åbne fællesarrangementer. Disse arrangementer skal annonceres til medlemmer via mail og være af en art, som alle medlemmer kan deltage i. Ungdomsformanden skal godkende brugen.

Forsikring
Vi har ansvarsforsikring på de 5 speedbåde som dækker skader på andres ting. Ingen af bådene har kaskoforsikring, da klubben er selvforsikret på dette område.

På landevej er det bilens ansvarsforsikring for trækkrogen, der dækker forvoldte skader på andre eller andres ting.

Generelt
Bådene må som hovedregel ikke anvendes som forældretilskuerbåde, søskendebåde eller lignende. Vi opfordrer i stedet alle til at støtte sejlerne ved at hjælpe som frivillig på vandet ved stævner.

Skal de bruges til et stævne, så er det et fællesarrangement arrangeret og planlagt i god tid.

Følgebådene i Vallensbæk Sejlklub benyttes som udgangspunkt ved træning og til kapsejladser, hvor sejlere fra Ungdoms- og jolleafdelingen deltager, samt til kapsejladser og arbejde i Vallensbæk Sejlklub generelt.

Følgebådene kan lånes til privat træning, såfremt føreren af følgebåden er godkendt af Ungdoms- eller storjolleudvalget eller af andre udvalg under Vallensbæk Sejlklub, at føreren af følgebåden har duelighedsbevis eller speedbådskørekort, og endelig at den private træning er åben for klubbens øvrige sejlere med deltagelse af 2 eller flere “selvhjulpne” sejlere (minimum 2 joller), som er medlem af Vallensbæk Sejlklub Ungdoms- og jolleafdelingen. Sejlernes træner afgør, hvorvidt den enkelte sejler er selvhjulpen.

Udlån af følgebåde til stævner i kredsen
Når klubberne i kredsen afholder åbne stævner, hvor VSK sejlere er indbudt, er det muligt at udlåne VSK følgebåde til disse stævner, ligesom klubber, der er medlem af Dansk Sejlunion, kan låne klubbens grej til afholdelse af stævner.

Lån af følgebåde til aktiviteter udenfor klubben (trænerbåd, følgebåd etc.) ved ikke klubkoordinerede arrangementer
Bådføreren, som skal være medlem af Vallensbæk Sejlklub, skal som minimum have speedbådskørekort. For lån af følgebåd/trænerbåd udover klubkoordinerede aktiviteter gælder følgende takster:

Klubmedlem, som skal deltage i et stævne eller individuel træning: 250,00 pr. dag
Specialklub til egne aktiviteter med udgangspunkt fra VSK: 500,00 pr. dag
Specialklub til egne aktiviteter udenfor VSK: 1.000,00 pr. dag

Ved lån af følgebåd, hæfter låner for alle eventuelle skader, tyveri etc.
Lånerne af klubbens både dækker alle medgående omkostninger til benzin, transport, broafgift osv.

Udarbejdet af Ungdomsafd. juni 2018

Print Friendly, PDF & Email