Regler for brug af klubbens J/80’ere

  

 • Brug af bådene administreres af Sejlerskolen/sejlerskoleudvalget.
 • Alle brugere af bådene skal være medlem af VSK.
 • I sommerperioden (1/4 – 30/9) bruges bådene fortrinsvis til undervisning i Sejlerskolen. En dag om ugen og efter behov i weekender bruges en af bådene af VSK Ungdom.
 • Sejlerskolens instruktører kan bruge bådene i sommerperioden, når bådene ikke bruges til undervisning eller af Ungdom. Dette skal altid bookes og registreres i VSK’s bookingsystem.
 • Medlemmer kan leje bådene i weekender i sommerperioden til deltagelse i stævner. Lån af bådene i weekender indebærer et gebyr. Gebyret er i 2024 fastsat til 300 kr. pr. dag pr. båd samt et depositum på 2.000 kr. Enhver leje af bådene i weekender skal godkendes af lederen af Sejlerskolen i samråd med sejlerskoleudvalget.
  Kontakt sekretariatet vedr. leje i sommerperioden på sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk
 • I vinterperioden (1/10 – 1/4) kan medlemmer leje bådene til vintertræning i farvandet ud for Vallensbæk Havn samt kortvarige arrangementer uden for førnævnte farvand. Der betales et gebyr som bidrag til vedligeholdelse af bådene. Beløbet fastsættes hvert år i forbindelse med budgettet for Sejlerskolen. I 2024 er prisen for deltagelse i vintersejlads: 900 kr. pr. person. Der skal minimum være 4 deltagere pr. båd. Derudover betales et depositum på 2.000 kr. pr. båd. Klik her for Tilmelding til vintersejlads
 • Skipper til vintertræning skal være godkendt af Sejlerskolen/sejlerskoleudvalget.
 • Hvis bådene beordres landsat af Sejlerskolen/sejlerskoleudvalget grundet frost/storm/orkan, skal dette ske hurtigst muligt og ikke senere end 2 dage efter beordringen.
 • Når bådene er landsat på jollepladsen, skal sejlene være taget af og hængt til tørring.
 • I vinterperioden skal sejlene skal være taget af og evt. hængt til tørring, hvis bådene ikke skal bruges i mere end 3 dage.
 • Fugtige sejl skal altid taget af og hænges til tørring. Dette gælder hele året rundt.
 • I vinterperioden skal bådene tages op til spuling mindst én gang – gerne flere – i perioden fra 1/11 – 31/12. Ligeledes skal bådene tages op til spuling mindst én gang – gerne flere – i perioden fra 1/1 – 1/4 for at sikre regelmæssig spuling gennem vinterperioden.
Print Friendly, PDF & Email