Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Stævner 2017 og før > 2010

2010

Aftenkapsejladser

Hver tirsdag aften i sæsonen bliver der sejlet aftenkapsejlads på en fast udlagt bane. Sæsonen 2010 starter tirsdag den 4. maj og slutter søndag den 19. september. Det er Køge Bugt kredsen, der står som arrangør, mens Vallensbæk Sejlklub står for den praktiske afvikling af sejladserne. Der bliver afholdt skippermøde tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.30 i VSK’s klublokale. Indbydelse, sejladsbestemmelser og resultatlister kan ses på Køge Bugt Kredsens hjemmeside.

Match 28 Cup – 2010

NYHED
For sejlere som ikke selv råder over en kapsejladsudstyret båd eller kapsejleren som vil prøve kræfter mod andre gode sejlere under lige betingelser er der nu mulighed for at deltage i Match 28 Cup 2010. Match 28 bådene er alle ens mht. udrustning og sejl, ja selv bundmalingen er den samme på alle Match 28 bådene! Der vil blive afholdt en serie af kapsejladser, hvor de fire første stævner er afholdt:
– Vallensbæk 15. Maj
– Vallensbæk 16. Maj
– Skovshoved 25. Juni
– Skovshoved 26. JuniDet 5. og sidste stævne finder sted i Vallensbæk den 11. September 2010.Se Notice of Race.
Stævnet er åbent for alle medlemmer af en sejlklub under DS og en besætning består af 4 til 5 deltagere. Match28 Cup Finale deltagerne udtages efter ranglisten og den endelige vinder af Match 28 Cup 2010 inviteres til deltagelse i Mesternes Mester 2010, såfremt stævnet opnår officiel DM status.

VSK Grand Prix


DM Int. 806

Vallensbæk Sejlklub indbyder hermed til Åbent DS-DM 2010 for Int. 806Torsdag den 12. august til lørdag den 14. august 2010.
med søndag den 15. august som reservedag.Se tilmeldingslisteProgram:

Torsdag 12. august
kl. 16.00 Bureau åbner – check-in af de deltagende både og forevisning af dokumentation.
kl. 18.00 Åbning af DM-stævnet.
kl. 19.00 Grillen er klar, så man kan lave sin medbragte mad.Fredag 13. august
kl. 9.55 Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Efter ankomst til havnen er der moleøl.
kl. 19.00 Grillen er klar, så man kan lave sin medbragte mad.

Lørdag 14. august
kl. 9.55 Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Efter ankomst til havnen er der moleøl.
kl. 19.00 Festmiddag i klubhuset. Forudtilmelding og -betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.
Der vil være uddeling af sponsorpræmier og præmieuddeling.

Søndag 15. august
kl. 9.55 Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug: Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 14.00. Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads.

1. REGLER
Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2009-2012, DS’ statutter for DM, klassereglerne for
Int. 806 samt udleverede sejladsbestemmelser. Stævnet er reklamekategori C for Int. 806. De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

2. TILMELDING
Tilmeldingsfristen er udløbet den 31. Juli 2010. Efteranmeldelse vil blive opkrævet et gebyr på 200 kr.

Ved registreringen skal fremvises følgende:
a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
Dokumentation for betaling kan være en udskrift af betalingen via bank eller PBS.
Deltagere som ikke er medlem af en sejlklub, tilbydes et halvt års medlemskab af VSK for kr.  200,-
c) Låneerklæring hvis aktuelt.

Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ejer er medlem af specialklubben.

Disse krav vil blive checket af specialklubben ved tilmelding og kræver derfor ikke dokumenteres ved DM.

Stævnegebyr kr. 550,- samt øvrig betaling for festmiddag mv. via overførsel til:

Vallensbæk Sejlklub
Vellensbæk Havnevej 1
DK-2665 Vallensbæk Strand
Nordea Bank Reg. nr.: 2217 Konto nr.: 8897146704
IBAN: DK6020008897146704 – Swift: NDEADKKK

Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være VSK eller 806 i hænde senest 30. juli 2010.
Ved efteranmeldelse vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 200,-
Ved efteranmeldelse kan der ikke gives garanti for bespisning men vi prøver hvis det ønskes.

Havneplads fra torsdag til søndag er inkl. i gebyr.

3. BANE
Op/ned bane med krydsmærke/kickmærke og gate som bundmærke, med målgang på sidste læns.
Banen udlægges ca. 2 sm SØ for havnen. Anslået sejltid til baneområdet er en halv time (30 min.)
Det tilstræbes at banen bliver med 3 opkryds og 3 lænseben.

4. MÅLING OG KONTROL
Torsdag kl. 16.00-18.00 er der kontrol af både, udstyr og sejl i henhold til de respektive klasseregler. Kontrolmåling af sejl vil foregå i sejlklubbens klubhus.
Målekontrol i henhold til DS’ måleregulativ, samt kontrol af både og udstyr kan forekomme før, under og efter stævnet.

5. REGISTRERING
Bådene skal være registreret i bureau inden torsdag kl. 19.00, hvor sejladsbestemmelserne udleveres.

6. ANTAL SEJLADSER
Der forsøges gennemført 3 sejladser på hver sejladsdag – i alt 6 sejladser a 1 – 1½ times varighed, hvoraf én må fratrækkes såfremt 5 eller flere sejladser bliver gennemført.

Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet. Herefter vil reservedag ikke være relevant.

7. POINTSYSTEM
Lavpointsystem, tillæg A.

8. BUREAU
På kontoret i VSK’s Juniorhus
Åbningstid torsdag kl. 16.00 til kl. 19.00
Åbningstid om morgenen fredag til lørdag kl. 08.00 til 08.30, evt. søndag: se opslag lørdag.
Åbningstid efter dagens sejlads afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.
Stævnets officielle opslagstavle er ved bureauet

9. PRÆMIER
For hver 5′ tilmeldte. Herudover DS’ DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3.

10. SØSÆTNING
Havnens faste kran kan frit benyttes.
Mastekran – samme som den faste kran.
Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit i havnen fra torsdag til søndag.
Bådene forsøges samlet ved bro umiddelbart ud for klubhuset.

11. INDKVARTERING
Telt og camping. Der vil være mulighed for fri opstilling af telte og campingvogne, som anvises i nærheden af havnen.
Campingplads og hytter henvises til Ishøj Camping.

12. ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Vallensbæk Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af deltagelse – før, under eller efter stævnet.


Vallensbæk Sejlklub indbyder hermed til Åbent DS-DM 2010 for Yngling

Fredag den 27. August til søndag den 29. august 2010. 

Se tilmeldingsliste

Program:

Fredag 27. August
kl. 16.00 – 20.00 Bureau er åbent – check-in af de deltagende både og forevisning af dokumentation. Kran vil være til rådighed.

Lørdag 28. August
kl. 8.00 Bureau åbent samt morgenmad og ”smør-selv-frokost” i Klubhuset. Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.
kl. 10.55 Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Efter ankomst til havnen er der moleøl.
kl. 19.00 Middag i Klubhuset. Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.

Søndag 29. August
kl. 7.30 Morgenmad og ”smør-selv-frokost” i Klubhuset. Forudtilmelding og -betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.
kl. 8.00 Bureau åbent
kl. 9.55 Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Efter ankomst til havnen er der moleøl.

Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 16.00. Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads.


1. REGLER
Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2009-2012, DS’ statutter for DM, klassereglerne for Yngling samt udleverede sejladsbestemmelser.

Stævnet er reklamekategori C.

De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

2. TILMELDING
Tilmeldingsfristen er udløbet den 20. August 2010. Efteranmeldelse vil blive opkrævet et gebyr på 200 kr.

Ved registreringen skal fremvises følgende:
a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
Dokumentation for betaling kan være en udskrift af betalingen via bank eller PBS.
Deltagere som ikke er medlem af en sejlklub, tilbydes et halvt års medlemskab af VSK for kr.  200,-
c) Låneerklæring hvis aktuelt.

Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ejer er medlem af specialklubben.

Disse krav vil blive checket af specialklubben ved tilmelding og kræver derfor ikke dokumenteres ved DM.

Stævnegebyr kr. 550,- samt øvrig betaling for morgenmad, frokost, middag mv. via overførsel til:

Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej 1
DK-2665 Vallensbæk Strand
Nordea Bank Reg. nr.: 2217 Konto nr.: 8897146704
IBAN: DK6020008897146704 – Swift: NDEADKKK

Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være VSK i hænde senest 20. august 2010.
Ved efteranmeldelse vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 200,-
Ved efteranmeldelse kan der ikke gives garanti for bespisning men vi prøver hvis det ønskes.

Kran og havneplads fra fredag til søndag er inkl. i gebyr.

3. BANE
Op/ned bane med krydsmærke/kickmærke og gate som bundmærke, med målgang på sidste læns.
Banen udlægges ca. 1,5 sm SØ for havnen. Anslået sejltid til baneområdet er en halv time (30 min.)
Det tilstræbes at banen bliver med 3 opkryds og 3 lænseben.

4. MÅLING OG KONTROL
I forbindelse med registreringen er der kontrol af sejl i henhold til de respektive klasseregler.
Målekontrol i henhold til DS’ måleregulativ, samt kontrol af både og udstyr kan forekomme før, under og efter stævnet.

5. REGISTRERING
Bådene skal være registreret i bureau inden lørdag kl. 9.00. Sejladsinstrukserne udleveres ved registreringen.

6. ANTAL SEJLADSER
Der forsøges gennemført 4 sejladser lørdag og minimum 3 sejladser søndag, i alt 7 sejladser, hvoraf én må fratrækkes såfremt 5 eller flere sejladser bliver gennemført. Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet.

7. POINTSYSTEM
Lavpointsystem, tillæg A.

8. BUREAU
På kontoret i VSK’s Klubhus
Åbningstid fredag kl. 16.00 til kl. 20.00
Åbningstid om morgenen lørdag og søndag kl. 08.00 til 09.00.
Åbningstid efter dagens sejlads afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.
Stævnets officielle opslagstavle er ved bureauet

9. PRÆMIER
For hver 5′ tilmeldte. Herudover DS’ DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3.

10. SØSÆTNING
Havnens faste kran kan frit benyttes.
Mastekran – samme som den faste kran.
Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit i havnen fra fredag til søndag.
Bådene forsøges samlet ved bro umiddelbart ud for klubhuset.

11. INDKVARTERING
Telt og camping. Der vil være mulighed for fri opstilling af telte og campingvogne, som anvises i nærheden af havnen.
Campingplads og hytter henvises til Ishøj Camping.

12. ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Vallensbæk Sejlklub påtager sig ikke noget


 

Vallensbæk Sejlklub indbyder hermed til Revanche og Ranglistestævne for Finnjoller
Søndag den 26. September 2010Se tilmeldingslisteProgram:

Søndag den 26. septemberKl. 8.30: Vi mødes i klubhuset til en kop kaffe og en kort orientering.Kl. 9.55: Varselsskud for dagens første sejlads. Følgende sejladser indledes hurtigst muligt efter afslutningen af den forrige.
Efter sidste sejlads vil der være ”After Sailing Beer” og en sandwich.

Der søges gennemført 5 sejladser af ca. 30 min.

Umiddelbart efter sejladserne vil der være præmieuddeling.
Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 17.00

Regler:
Der sejles efter ISAF `s kapsejladsregler, DS` sejladsbestemmelser, samt arrangørens sejladsbestemmelser.

Banen:
Op/ned bane med krydsmærke/kickmærke og gate som bundmærke. Alle mærker holdes om bagbord, undtaget gaten som er valgfri, skal  rundes indvendig.

Point-system:
Pointsystem tillæg A.
I tilfælde af pointlighed gælder RSS regel A 2.3

Præmier:
Der er præmie for hver femte startende båd.

Tilmeldingsfrist:
Tilmeldingen foretages på VSK’s hjemmeside og skal være Vallensbæk Sejlklub i hænde senest onsdag den 22. September 2010.

Stævnegebyr:
Stævnegebyret er kr.200,- som bedes overført til:
Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej 1
DK-2665 Vallensbæk Strand
Nordea Bank Reg. nr.: 2217 Konto nr.: 8897146704
IBAN: DK6020008897146704 – Swift: NDEADKKK

Stævneadresse:
Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 547 007

Print Friendly, PDF & Email