Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Kurser > Lær at sejle sejlbåd 1. & 2. år

Lær at sejle sejlbåd 1. & 2. år

Laer at sejle sejlbaaHvis du vil lære at sejle en sejlbåd trygt – under alle forhold – er det en god idé at tage et sejladskursus og et duelighedsbevis i Vallensbæk Sejlklub.

Her lærer du at sætte sejl og styre båden sikkert ind og ud af havn uden brug af motor. Du lærer at rigge til, lægge til kaj, lave mand over bord manøvrer, de vigtigste vigeregler og meget andet godt. Alt sammen nyttige ting, som gør at du – og andre søfarende – kan færdes trygt og sikkert til søs.

Sikkerheden til søs afhænger bl.a. af, at alle kender reglerne – og ved hvad der skal gøres, når to både nærmer sig hinanden.

Klargøring og afrigning af både
Inden sæsonstarten bør du deltage i vores aftener med sejlteori (1 aften) og tovværkskursus (2 aftener).

Inden de praktiske sejladser starter omkring 1. maj, lærer du, hvordan man klargør en moderne sejlbåd. Du møder på havnen 1 til 2 dage i marts/april og deltager i vedligehold, klargøring og maling/rigning af båd, sejl, master og tilbehør.

Når sejlsæsonen er slut, deltager du naturligvis også i afrigning af bådene. Her lærer du, hvordan man får masten taget af, klargjort båden til vinteren og stuvet grejet forsvarligt væk.

Livet på søen
Du sejler en fast aften om ugen fra 17-17.30 til ved 20-tiden, på et fast hold med den samme instruktør i en af klubbens to J/80’ere  806’ere eller i vores turbåd. Bådtypen er moderne og velsejlende sejlbåde (se skolens flåde). Du er på vandet i maj, juni, august og september – i alt ca. 12-14 gange.

Det andet år på Sejlerskolen ligner det første år, men med udvidet pensum. Som 2. års elev vil der endvidere blive tilbudt en undervisningsgang i klubbens motorbåd, så man får et indblik i det at sejle med motor og lærer at slæbe et andet fartøj.

Når du kommer til prøve efter 2. års sejladserne, kan du trygt tage på vandet, klare dig sikkert under alle forhold i indre danske farvande, sejle ind og ud af havn for sejl og motor, lave mand over bord manøvrer og meget mere. Med andre ord: Du har lært at sejle en sejlbåd trygt, kender de mest almindelige udtryk, har styr på, hvilke sejl du skal bruge og kender de vigtigste søvejsregler. Yderligere ved du en masse om bådens og det personlige sikkerhedsudstyr, som er en del af det at kunne færdes sikkert på havet.

Vi sejler efter Søfartsstyrelsens og Dansk Sejlunions regler og anbefalinger begge år.

Efter 2. år kan du gå til den praktiske prøve, som du aflægger overfor en censor, der er bemyndiget af Søfartsstyrelsen. Prøven er samtidig prøve til duelighedsbeviset, hvis du har taget eller vil tage navigationskurset – hvilket du absolut bør gøre.

Endvidere tilbyder Sejlerskolen, at du kan deltage i natsejlads, for at prøve sejlads i mørke og få indøvet fyrkending, skibslys og almindelig opmærksomhed og fornuft, når man sejler for reduceret lys.

Du er underlagt de samme retningslinjer, som gælder for alle Sejlerskolens elever.

Tilmeld dig online

Print Friendly, PDF & Email