Vallensbæk Sejlklub > Om klubben

Velkommen til
Vallensbæk Sejlklub

I Vallensbæk Sejlklub har vi mottoet “den aktive klub”.
Vi tilbyder et bredt program af alsidige aktiviteter.

Sejlklubben blev stiftet 1958 og har omkring 530 aktive medlemmer. På hjemmesiden her kan du få en idé om klubbens mange forskellige aktiviteter. Ud over tursejlads, kapsejlads, ungdomsafdeling og sejlerskole har VSK en lang række aktiviteter af social karakter, bl.a. en årlig klubfest og Skt. Hans arrangement. VSK har også en gruppe frivillige kaldet Gråsælerne.

VSK er medlem af Dansk Sejlunion.

Sejlklubben er hjemmehørende på Vallensbæk Havn, som du finder på kortet her.

Derfor skal du vælge at blive medlem af Vallensbæk Sejlklub

Overvejer du at købe havneplads i Vallensbæk Havn, skal du vælge at melde dig ind i Vallensbæk Sejlklub, fordi klubben har en række tilbud, som du kun finder hos os:

Kursusvirksomhed: Klubben udbyder hvert år fast 8-9 kurser i alt inden for sejlads – fra undervisning i sejlads og navigation, der fører til erhvervelse af duelighedsbevis, speedbådsbevis til udvidede kurser i kapsejlads m.m.

Sejlerskolen: VSK uddanner årligt et hold nye sejlere. Det gøres i en af Danmarks største og mest aktive sejlerskoler. I Sejlerskolen tilpasses uddannelsestilbuddene løbende efter de ønsker, der er i sejlerskolemarkedet. Fem velfungerende sejlbåde suppleret af en motorbåd sikrer det perfekte grundlag for uddannelse af nye sejlere med fokus på godt sømandskab, sikkerhed ombord, og det at blive den ”hele sejler”.

Ungdomsafdelingen: Her gennemføres unik træning, som via et alderstilpasset træningskoncept sikrer den perfekte introduktion til sejlsporten. Via en kæmpe indsats fra ungdomsudvalget er det lykkedes at sikre sejlsport til de unge to faste hverdage om ugen, helt uafhængig af vejret. Det betyder, at de nye, unge sejlere kommer til træning, klubbens ungdomsjoller udnyttes, og der er flere og flere, som køber egne joller.

Aktivitetsudvalget: Når man har gennemført sin sejleruddannelse, har anskaffet sig den første båd eller søger et interessefællesskab, så er de sædvanlige varer på hylderne i andre sejlklubber begrænset. Men ikke i Vallensbæk Sejlklub: Her har Aktivitetssejlerudvalget skabt en succes med tilbud om et tværgående fællesskab med fokus på det gode sømandskab, de gode fællesture og glæden ved tursejlads, uafhængig af om det er for sejl eller motor.

Kapsejladser: VSK er berømt nationalt og internationalt for de kapsejladser, som afvikles i klubben. En 100 % professionel indstilling, en enestående dedikation og nu efterhånden stor opsamlet viden om afvikling af kapsejladser har betydet, at Vallensbæk Sejlklub har opbygget et internationalt ry som arrangør. Glæden ved at afvikle de store stævner styrker fællesskabet, men betyder også at sejlklubben får tilført økonomiske midler til de tværgående aktiviteter.

Medlem af Dansk Sejlunion: Vallensbæk Sejlklub er naturligvis medlem af Dansk Sejlunion. Det giver en række fordele for medlemmerne, herunder specielt følgende:

  • En meget omfattende forsikringspakke, som inkluderer rejseforsikring, retshjælp, ansvarsforsikringer (når man arbejder som frivillig). En uhyre komplet forsikringspakke, som via medlemskabet af VSK og derved Dansk Sejlunion er indeholdt i kontingentet.
  • Muligheden for at bruge Dansk Sejlunions tursejlerbøjer, som er udlagt rundt omkring i de danske farvande. Kun sejlere, som er medlem af en klub under Dansk Sejlunion, må benytte disse bøjer.
  • Deltagelse i kapsejladser lokalt, nationalt og internationalt.
  • Kontante rabatter på udvalgte sejlrelaterede produkter (se mere på sejlsport.dk).
  • Støtte til både bredde- og elitearbejdet i dansk sejlsport: Når vi hvert fjerde år er til OL, ved VSK’s medlemmer, at de via medlemskabet har været med til at sikre de internationale resultater, som vores bedste sejlatleter hjemfører.
  • Det sociale: Det sammenhold og den sociale energi, som kendetegner Vallensbæk Sejlklub, er unik. Der er en ånd i klubben om, at vi hjælper hinanden, møder hinanden med respekt og giver hinanden plads til at forfølge nye ideer og gennemføre projekter. I Vallensbæk Sejlklub kan alt lade sig gøre.
Print Friendly, PDF & Email