Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Flåden

Flåden

 

 

 

Med massiv opbakning fra sejlklubbens medlemmer, venner og sponsorer har Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole opbygget en flåde af topmoderne, veludrustede sejl- og motorbåde. I dag råder vi over to glasfibersejlbåde af typen 806, to sportsbåde af typen J/80 samt  turbåde af typen Maxi 999 og Albin Ballad. Til sejlklubbens flåde hører også en stor, stabil Viknes 770 motorbåd samt en række hurtigtgående speed- og gummibåde, som også bruges hyppigt ifm. med stævner, ungdomstræning og mange andre arrangementer.

806
806’eren er en moderne, hurtig og velsejlende glasfiberbåd – tegnet af den svenske bådkonstruktør Pelle Petterson, som gennem årene har gjort sig bemærket med en lang række populære bådtyper.

Som navnet siger, er 806’eren lige godt 8 meter lang. Det er en klassebåd, hvilket betyder, at der er helt specielle regler for, hvordan båden må ændres, rigges, udstyres og veje for at måtte sejle kapsejlads mod andre ”klassede” 806’ere.

Når vi har valgt bådtypen til skolebåd, er det for at kunne tilbyde klubbens medlemmer træning i en moderne, velsejlende og tryg bådtype, der også kan gøre sig på kapsejladsbanerne (se kapsejladskursus). Der er bygget ca. 500 806’ere, og i Køge Bugt området – og i Vallensbæk Sejlklub og havn i særdeleshed – er der mange 806’ere og et aktivt liv omkring dem. Det er med til at gøre det interessant for eleverne på sejlerskolen at deltage i kapsejladserne i Køge Bugt.

806’eren fører i standardstellet 28 m² sejl, fordelt på 12,5 m² fok og 15,5 m² storsejl. Denne sejlføring er standard på sejlerskolens almindelige træningssejladser. Garderoben udvides til kapsejladserne med genua og spiler på hhv. 18,7 og 45 m². Med en kølvægt på 40 % og talrige trimmuligheder bjærger båden sig fint uden reb langt op i vindhastighederne.

I Vallensbæk Sejlklubs almindelige træningssejladser til duelighedsbeviset udgør besætningen 4 mand – 3 elever og en instruktør. Til kapsejladser siger klassereglerne tre mand – her er der 2 elever og en kapsejladskyndig instruktør om bord.

J/80

I foråret 2020 udvidede klubben sin flåde af skolebåde med to J/80’er, der er en moderne sportsbåd kendetegnet af nem håndtering, høj fart og sikkerhed. Den kan både bruges til undervisning og kapsejlads med klubbens mere erfarne, og ofte yngre, sejlere ombord. Bådene er fra hhv. 2009 og 2013.

J/80’s dimensioner er 8 m x 2,5 m med en dybgang på 1,49 m. Deplacementet er 1320 kg, hvoraf ca. halvdelen er placeret i kølen, hvilket giver en meget “stiv” og sødygtig båd, som er enkel at sejle, også i ret hård vind. Sejlgardaroben består af et 13,9 m² stort rulleforsejl, et storsejl på 17,42 m² plus en gennaker på indbygget bovspryd på 65 m². Båden kan trailes efter en større bil.

Klubbens turbåd: Maxi 999
Klubben råder en turbåd: En Maxi 999, der benyttes til skolesejlads og til undervisning i tursejlads.

Fakta om Albin Maxi 999’en: Klubben anskaffede båden i efteråret 2023 og indsætter den som skolebåd i foråret 2024. Der er bygget 600 styk mellem 1985 og 1991i Sverige; klubbens båd er fra 1988 og særdeles velholdt. Skroget er hvidt med en længde på 9,99 m (32,5 fod) og en bredde på 3,25 m. Den stikker 1,70 m. Sejarealet er 46 m2. Den indenbords dieselmotor er en Volvo Penta på 18 hk.

Båden er indrettet med toilet, fuldt udstyret pantry, stor salon, oliefyr og har plads til 5-6 personer.

Motorbåden Spring
Når klubbens medlemmer går efter duelighedsbeviset til motorbåd, startes dieselmotoren i Spring. Sejlklubbens store skole- og dommerbåd, Viknes 770, er med sine 7,70 meter længde, 2,70 meter bredde og sit store åbne agterdæk en fortrinlig følge- og skolebåd. Alle funktioner i båden kan styres indendørs fra den hyggelige og rummelige kahyt og førerhus og udendørs fra agterdækket. Det giver masser af muligheder, når den anvendes som dommerbåd ved de store stævner og kapsejladser og som skolebåd ved de havne-, slæbe- og ankersætningsmanøvrer, som er obligatoriske i uddannelsen i Sejlerskolen.

Spring er i gang hver tirsdag aften i sæsonen som dommerbåd for klubbens aftenkapsejladser, ved træningssejladser sommer og vinter og stævner.

Sejlklubbens øvrige både

  • RIB, Rød BRIG 500, med 50 HK motor
  • RIB, Hvid/grå BRIG, med 25 HK motor
  • Kegnæs (Lænser) hvid med 25 HK motor
  • POCA (Tender) hvid med 90 HK motor
  • POCA 600 mk2 (Rummer) med 100 HK motor

Bådene benyttes ved ungdomstræning, som følge- og mållinjebåde ved kapsejladser.

Print Friendly, PDF & Email