Vallensbæk Sejlklub > Ungdom > Sikkerhed

Sikkerhedsregler

 

1. Sejlere

 • Man skal være mindst 7 år for at måtte sejle jolle.
 • Man skal kunne svømme mindst 200 meter.
 • Det anbefales, at man aflægger svømmeprøve og kæntringsøvelse, indtil man er helt sikker på, at man mestrer dette. Instruktøren kan kræve ovenstående udført.
 • Du skal behandle alt udstyr, som om det var dit eget – det vil sige: Pas rigtig godt på det!
 • Lyt til din træner – og hvis du er utryg eller i tvivl om noget, så sig til.

2. Redningsvest og påklædning

 • Når man er i en båd, skal man have redningsvest på. Det gælder for alle.
 • Alle under 18 år skal have redningsvest på, når de færdes på broerne.
 • VSK Ungdom har mulighed for at stille rednings/svømmevest til rådighed for alle ungdomssejlere.
 • Det anbefales at medbringe en fløjte i rednings/svømmevesten.
 • Påklædning skal altid tilpasses årstid, vejrforhold og opholdstid på vandet. Husk på at almindeligt tøj mister isoleringsevnen, hvis det bliver vådt. Instruktøren kan stille krav til sejlerens påklædning og i værste fald bede en sejler om ikke at tage på vandet grundet manglende beklædning.
 • Sejlere, som vil sejle vintersejlads eller begynde tidligt på sæsonen (inden april/maj), skal have tørdragt og forsvarligt tøj på, f.eks. handsker og hue. Tørdragt skal benyttes, når vandtemperaturen er under 10 grader.

3. Når vi rigger til og rigger af

 • Inden man sejler ud, skal det kontrollers, at jollen er i forsvarlig stand og rigget korrekt til (f.eks. at mastesikringen er sat på, og at opdriftsmidler og øse forefindes).
 • Det skal kontrolleres, at bundproppen er sat helt i på joller, der har bundprop.
 • Jollerne må ikke ridses i bunden, det betyder at bådene aldrig må trækkes op på rampe eller i det hele taget trækkes på noget underlag – jollerne må enten ”sejle, løftes eller stå stille”.
 • Er noget i stykker eller mangler, må man ikke sejle ud. Hvis du er i tvivl, så kontakt en instruktør eller en fra forældrerådet.
 • Hvis man ikke kan løfte optimistjollen op i stativet, uden at det gør ondt i ryggen, skal man bede om hjælp, enten hos en større sejler eller hos en voksen.

4. Når vi er på vandet

 • Det er instruktørerne, der afgør, om man må sejle ud.
 • Det er besætningen, der afgør, om man vil sejle ud, hvis man må.
 • Ingen sejler ud, før en instruktør har givet tilladelse til det.
 • Af hensyn til sejlerens sikkerhed skal trænerens anvisninger altid følges.
 • Sejleren skal blive ”ved flokken” – dvs. holde sig til de andre joller i det hold, man sejler sammen med, og hvis man sejler kapsejlads, skal man blive inden for baneområdet.
 • Hvis en sejler har problemer på vandet, skal den nærmeste besætning komme til undsætning og hjælpe så godt, som det er muligt.
 • Ved kæntring skal man altid blive ved jollen! Svøm aldrig væk fra jollen – kald evt. på din træner.
  Sejlere må kun tage på vandet uden følgebåd, hvis de er godkendt hertil af træner/forældreråd, og følger de regler, der gælder for selvsejlere. Sejlerne skal selvfølgelig også have forældrenes tilladelse til at sejle uden ledsagelse af træner.
 • Du skal behandle udstyret som om, det er dit eget – det vil sige: Pas rigtig godt på det!

5. Følgebåde

 • Alle følgebåde skal have ”dødemandsknap” installeret.
 • Hvis en følgebåd skal assistere en sejler i vandet, skal følgebådens fører sikrer, at der ikke er risiko for, at følgebådens skrue kan ramme sejleren.
 • Alle førere af VSK følgebåde (motorbåde) skal som minimum have speedbådskørekort.
 • Ansvaret for følgebådene er fordelt således: VSK’s materielansvarlig har ansvaret for, at følgebådene generelt er i god stand. Føreren har – før der sejles ud – ansvar for at kontrollere, at båden er sejldygtig, at der er rigeligt brændstof til at gennemføre den planlagte sejlads, og at alt nødvendigt udstyr er medbragt.
 • Følgebåde skal være forsynet med anker, line (som kan bruges til bugsering af nødstedt jolle og opankring), VHF og mobiltelefon samt gerne luftpumpe.
 • Den sidste, der sejler ind, er altid en følgebåd.

6. Ansvar og forsikring

 • Alle klubbens joller er dækket af en ansvarsforsikring.
 • Klubben kan kræve erstatning for skader på klubbens joller, der er forårsaget ved groft uagtsom opførsel af besætningen. Det betyder, at én eller flere regler skal være brudt, og/eller at instruktioner skal være tilsidesat.
 • Det anbefales generelt, at sejleren er omfattet af en privat ulykkesforsikring.

7. Brovagt

 • Forældrene skiftes til at være brovagt, dvs. at der findes en voksen på land, som har radio-kontakt til følgebådene på vandet samt mulighed for at tilkalde forældre og hjælpe til ved personskade.
 • Instruks ved brovagt er opslået i juniorrummet.

Godkendt af forældrerådet 2. juli 2018

Print Friendly, PDF & Email