Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Stævner 2017 og før > 2009

2009

Aftenkapsejladser

Hver tirsdag aften i sæsonen bliver der sejlet aftenkapsejlads på en fast udlagt bane. Sæsonen 2009 starter tirsdag den 5. maj og slutter søndag den 20. september.

Det er Køge Bugt kredsen, der står som arrangør, mens Vallensbæk Sejlklub står for den praktiske afvikling af sejladserne.

Der bliver afholdt skippermøde tirsdag d. 28. april 2009 kl. 18.30 i VSK’s klublokale.

Indbydelse, sejladsbestemmelser og resultatlister kan ses på Køge Bugt Kredsens hjemmeside.


BSS Træningssejladser

Brøndby Strand Sejlklub arrangerer træningssejlads for klubberne i Køge Bugt området.
Træningssejladsen er en kapsejlads, der henvender sig til alle sejlere – erfarne og uerfarne. Nedenfor findes detaljer om aktiviteterne, men her først lidt praktisk information:

 

  • Sejladserne finder sted hver onsdag fra kl. 19:00, første gang onsdag den 13. maj 2009
  • Pris: 250 kr. pr. deltagende båd for hele sæsonen
  • Arrangør: BSS (Brøndby Strand Sejlklub)
  • Tilmelding: Kan foretages online
  • Sejladsbestemmelser: Se PDF fil
  • Yderligere information: Findes på BSS’s hjemmeside

 

Nedenfor følger et uddrag af den information, som BSS annoncerer på deres egen hjemmeside.Træningssejladsen har tidligere været afviklet, som et frivilligt initiativ blandt BSS-medlemmer. Den praktiske afvikling af sejladsen er pr. sæson 2007 overtaget af BSS’s kapsejladsudvalg. Udvalget vil fortsætte det gode initiativ, hvor fight og alvor på banen vægtes lige så højt, som gode sociale relationer mellem deltagerne.Kapsejladsudvalget vil løbende videreudvikle sejladsen, så den også gøres mere attraktiv for de sejlere, der gerne vil udvikle deres kapsejlads færdigheder.

 

Sejladsen opdeles i 2 starter, hvor der enten sejles efter de almindelige søvejsregler og LYS-mål eller efter de internationale kapsejladsbestemmelser for både opmålt efter DH-målereglen.Start og mål er lige uden for havnen, mellem 2 stager med gult flag.Der vil være 2 baner. Én bane for LYS-både på ca. 3 sømil og én bane for DH-både på ca. 5 sømil.Første mærke er den første henholdsvis den anden grønne sideafmærkning mod syd. Efterfølgende næste mærke er Nordmærket (vest for Brøndby og syd for Vallensbæk). Alternativ bane for DH-både er den korte bane rundt 2 gange. Banevalg foretages af løbsledelsen på dagen.Banerne er markeret på kortet til højre.Træningssejladsen er en rigtig god måde at lære sin båd at kende på, og en god måde at få erfaring, hvis du senere får lyst til at dyste med andre erfarne kapsejlere.Der sejles onsdag aften med første start kl. 19:00 og anden start kl. 19.05. Sejladserne starter medio maj og afsluttes i september, med 7 sejladser i foråret og 7 sejladser i efteråret. Der sejles ikke i juli og første onsdag i august. I september fremrykkes sejladsen med start kl. 18.00.Løbsledelsen kan beslutte at aflyse sejladser, grundet ringe vejrforhold.
Alle både, der deltager i DH-sejladsen skal have gyldigt målerbrev. Øvrige fritages for gyldigt målerbrev. Er der tvivl om et mål kan BSS’s klubmåler være behjælpelig, ligesom løbsledelsen vil håndtere eventuelle uoverensstemmelser.Der vil være en løbsledelse, der sikrer afviklingen af sejladsen og som sørger for start- og måltagning samt udregner bådenes præmietider. Løbsledelsen vil desuden behandle eventuelle protester, der måtte opstå før og under selve kapsejladsen. Der vil være opsat en signalmast på Sydøen (på højen ved Havmågen), hvor fra start- og måltagning styres. Starterne foretages efter gældende kapsejladsregler ved brug af signalflag og afgivelse af lydsignaler. Efter behov vil sejladsen blive suppleret med en følgebådDeltagere fra andre klubber kan efter sejladsen ”parkere” båden ved ”træskibsbroen”, som er den første udvendige faste bro placeret ved signalmasten og ud for indsejlingen til Brøndby Havn for at deltage i ”eftersejladsen” og få udleveret resultaterne fra aftenens sejlads.

VSK Grand Prix


Finn Gold Cup 2009

I 2009 er Vallensbæk Sejlklub vært for verdensmesterskabet for Finn joller – Finn Gold Cup 2009.Klik på linket nedenfor for at se mere (på engelsk).
Kronprinsen 041 H.K.H. Kronprins Frederik er protektor for Finn Gold Cup 2009.Vallensbæk Sejlklub er stolt og beæret over, at H.K.H. Kronprins Frederik har accepteret at være protektor for dette års Finn Gold Cup 2009, som afholdes i Vallensbæk. Kronprinsen er ikke fremmed i sejlsports sammenhæng. Han er medlem af ISAF’s Event Committee og er velkendt i Farr 40 klassen, ved roret på sin egen Farr 40 – “Nanoq”.Mere information om H.K.H. Kronprins Frederik findes her!

Firma DM i sejlsport afvikles for 4. gang i Match 28

Igen i år afvikles sejladserne som fleet sejladser efter de almindelige kapsejladsregler (regel 26) suppleret med dømning på vandet. Sejladserne finder sted på korte ”op ned” kapsejladsbaner.
Firma DM kvalifikation sejles i:

Middelfart Fredag den 4. august
Lørdag den 5. august
Skovshoved Fredag den 4. september
Lørdag den 5. september
Vallensbæk * Fredag den 18. september
Lørdag den 19. september

* Finale stedet, men ikke datoerne kan ændres
af Firma DM Sejlklubberne.

Deltagergebyr for en kvalifikationsdag er kr. 6.000 + moms Kr. 1.500 i alt inkl. moms kr. 7.500 per firmahold.Obligatorisk spisning på en stævnedag er kr. 800 + moms. Kr. 200 i alt inkl. moms kr. 1.000 per firmahold.Firmaholdene kan ved tilmelding og inden start i kvalifikationssejlads samt finalen frit vælge, om de deltager med fire eller fem besætnings medlemmer.For yderligere information og tilmelding – www.firmadm.dk
2009 Nyhed – Blue Fee MatchEn Blue Fee Match er en træningsmatch/kapsejlads for virksomheder, hvor man kan tilmelde sig individuelt og dyste mod og/eller udfordre  andre virksomheder på korte udlagte op/ned Firma DM baner.En Blue Match er velegnet som træningsmulighed for et Firma DM hold, og ikke mindst for de firmahold der egentlig gerne vil melde til Firma DM,  men gerne vil teste egen styrke i en kapsejlads imod andre firmahold.Deltagerbetaling for et hold i en Blue Fee Match dag er kr. 5.000 + moms inkl. instruktør i alt kr. 6.150.  Sejlertøj og redningsveste kan stilles til disposition.

 Du kan tilmelde dig til Blue Fee Match på følgende datoer:

 

Vallensbæk 1 maj, 2 maj, 3 maj vallensbaek@bluefee.dk
Skovshoved 6 juni, 7 juni skovshoved@bluefee.dk
Middelfart 12 august, 13 august middelfart@bluefee.dk
Skovshoved 2 september, 3 september skovshoved@bluefee.dk

Efter sejladserne vil der være en kort evaluering samt lille
præmieuddeling.

For yderligere information og tilmelding – www.firmadm.dk

 

Print Friendly, PDF & Email