Vallensbæk Sejlklub > Ungdom > Sikkerhed > Brovagt

Brovagtens opgaver

 • Hjælp sejlere med at løfte deres både ned og sætte dem i vandet, hvis ikke de selv kan dette.
 • Hvis du er i tvivl om sikkerheden, så check vores sikkerhedsregler, som er ophængt i Juniorhuset og i Opti-rummet eller spørg trænerne.
 • Hør også gerne træneren ad, om der er noget, du kan hjælpe med.
 • Check at alle følgebåde har en VHF-radio med, og at I bruger samme kanal (normalt P1).– Vores bærbare VHF-radioer findes i skabet i værkstedet (trænerne og forældrerådet har nøgler til skabet).
 • Hvis du er I tvivl om, hvordan VHF-radioen betjenes, så spørg trænerne.
 • Hvis ikke alle joller er klar til at tage ud, så kald trænerne op og giv dem besked om, når senere både sejler ud.
 • Hvis træneren oplyser, at en sejler er på vej ind, og du ikke kan se vedkommende inden for en rimelig tid, så kald træneren op og bed ham checke, om sejleren er ok.
 • Hvis sejleren er ked af det, træt eller kold, så hjælp vedkommende. Lidt mad (gerne en müsli-bar eller lignede) og et varmt bad hjælper ofte.
 • Hold dig i nærheden af slæbestedet, så du kan tage imod sejlere, som evt. kommer ind før tid.
 • Når alle er kommet ind, sættes VHF-radioerne til opladning i skabet i værkstedet.
 • Efter endt træning skal:
  • Jollerne vaskes (hvor de har været i kontakt med saltvand) og sættes på plads, og der skal ryddes op overalt. Jollevogne skal sættes på plads i jollevogns-gården, og lågen skal lukkes.
  • Træneren kan evt. godt bruge lidt hjælp til at få gummibåden på plads i gummibådshallen og til at sætte bøjer på plads i jollevogns-gården.
 • Efter endt træning skal døre til Juniorhuset (inkl. omklædning, Opti-rum og sejlrum) låses.

Hvis du er i tvivl om noget, eller hvis der er tekniske problemer (f.eks. hvis en følgebåd ikke vil starte eller lignende), så spørg trænerne eller en fra forældrerådet om hjælp. Du er altid velkommen til at kontakte Jens Jakobsen på tlf. 3067 4680, hvis der ikke er nogen til stede, der kan hjælpe dig.

VED PERSONSKADE

 1. Trøst og hjælp – det er meget sjældent, at nogen kommer alvorligt til skade ved jolle-sejlads, men slag (en aluminiumsbom kan godt slå hårdt) og rifter kan forekomme, og hvis man samtidig er træt og kold, kan man let blive ked af det.
 2. Ring 112 hvis der er livsfare og akut behov for en ambulance (vores adresse er: Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havnevej 1, 2665 Vallensbæk Strand). Se også vores beredskabsplan, som hænger i Juniorhuset og i Opti-rummet, hvis du har behov for nærmere information.
 3. Ring til lægevagten på 1813, hvis der er akut behov for lægehjælp.
 4. Ring til forældre vha. telefonlisten på siden af værktøjsskabet i Opti-rummet.

Vedtaget af forældrerådet, 28. juni 2018

Print Friendly, PDF & Email