Vallensbæk Sejlklub > Ungdom > Ungdomsvenlig > 7. Forældrepolitik

Forældrepolitik

Arbejdet i ungdomsafdelingen hviler på frivillighed, og for at dette kan lade sig gøre, må forældrene være indstillet på at deltage i arbejdet.

Der gøres en aktiv indsats for at få nye forældre til at føle sig velkomne i fællesskabet.

Alle forældre bør deltage i afviklingen af træningsaftnerne, og der udfærdiges en sæsonplan, hvor forældrene efter forud indgivet ønske om tidspunkt og om arbejdsopgaver fordeles med et antal vagter i sæsonplanen.

Arbejdsopgaverne er: Træner, bådfører for trænerne, materielansvarlig, havnevagt og køkkenvagt.

Alle forældre, der ønsker det, får tilbudt speedbådskørekort efter 1 års aktiv deltagelse i klublivet.

Forældrene søges endvidere fordelt i de enkelte udvalg, hvor de assisterer med træning,
vedligeholdelse, aktiviteter, m.v.

Der gives information til forældrene ved møde før sæsonen og ved dennes afslutning samt løbende information bl.a. via mappe med mødereferater, invitationer m.v.

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i stævner og sommerlejre.

Der udtages pædofilitest på alle aktive forældre og trænere, og der arbejdes efter DS’s etiske regelsæt for ungdomsarbejde.

Læs endvidere:
Værdigrundlag og retningslinjer for Vallensbæk Sejlklubs Ungdomsafdeling og dets aktiviteter, med henblik på blandt andet at mindske risikoen for overgreb mod børn…

Print Friendly, PDF & Email