Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Kurser > Lær at sejle kapsejlads

Lær at sejle kapsejlads

Hvis du har nerver af stål, kan du lide at mærke adrenalinen pumpe i kroppen – og vil du gerne ”oppe på dupperne” i et par timer hver tirsdag aften – er et kapsejladskursus noget for dig.

Har du duelighedsbeviset og gerne vil lære en masse om sejltrim, sejlskift, vigeregler mm., og befinder du dig godt i et stort felt af sejlbåde, der kæmper for at komme først i mål, kan du tilmelde dig dette kursus. Her lærer du også en masse om sejladstaktik, styrbord-/bagbord halse fordele, spilerskæring, spilerbomninger med mere. Bliv ikke forbavset, hvis du også hører ord og råb mellem både og gaster, som du ikke troede mulige!

Som kapsejladselev deltager du og tre-fire sejlerskolekammerater – samt en kyndig instruktør – i klubbens kapsejladser hver tirsdag i kapsejladssæsonen. I sejler i en af sejlklubbens J/80’ere med fuld sejlføring, dvs. storsejl, fok eller genua og evt. spiler. Du er naturligvis med til trimning af mast og rig i foråret og giver også en hånd med, når sæsonen slutter og bådene rigges af.

Deltagelse i kapsejladskurset er benhård, sjov sejlads med ”kamp til stregen” – det siges ofte, at det er på kapsejladsbanerne, at man lærer den ”rigtige boathandling og sejle rigtigt”.

Du er underlagt de samme retningslinjer, som gælder for alle Sejlerskolens elever.

Print Friendly, PDF & Email