Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Indbydelse til tirsdagskapsejlads
28. maj 2020
På grund af corona-krisen sejles der indtil videre efter særlige sejladsbestemmelser. Se her…
Første sejlads gennemføres tirsdag den 2. juni med start fra kl. 18.30

Indbydelse til tirsdagskapsejlads 2020

Vallensbæk Sejlklub inviterer alle sejlere i Køge Bugt-området til ugentlig kapsejlads for kølbåde.

Sejladsen er åben for deltagere både med og uden DH-målebrev eller klassebevis samt for 2star både (2 mands besætning). Gebyret for sæsonens 17 sejladser er stadig kun 600 kr. 

Deltagere

Kølbåde med eller uden DH-målebrev eller klassebevis.

Én samlet serie

Der sejles som én samlet serie med 9* sejladser i foråret og 8 sejladser i efteråret. Der sejles tirsdag med start kl. 18.30 (september dog kl. 18).

De enkelte sejladser fremgår af kapsejladskalenderen. Sejladserne afvikles på en op/ned-bane, som beskrevet i sejladsbestemmelserne. Banen udlægges syd for Vallensbæk Havn.

Løbsinddeling

Deltagerne inddeles i et antal løb og starter, afhængig af løbsinddelingen og antal tilmeldte. Standardklassebåde med 5 eller flere deltagere får eget løb. Der vil være mulighed for ”spilerløs” deltagelse med reduceret DH-mål, såfremt måltal oplyses ved tilmelding.

Det er muligt at deltage uden målerbrev/klassebevis, hvor der vil blive sejlet efter tilpasset ”lystal” i separat start.

Det er i 2020 også muligt for at starte som 2star med maks. 2 personer ombord.

Sejladsbestemmelser

Der sejles efter World Sailing kapsejladsregler 2017-2020 samt SKSF’s og DS’s forskrifter.

Endvidere gælder de sejladsbestemmelser, som opslås på www.vallensbaek-sejlklub.dk samt meddelelser, der opslås samme sted senest 2 timer før start.

Tilmeldingsgebyr

600 kr. pr. båd.

Tilmelding

Tilmelding: Klik her …

Skippermøde

Der afholdes skippermøde tirsdag den 28. april kl. 18.30 i VSK’s klubhus, Vallensbæk Havn.

Præmier

For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse den 22. september 2020 i VSK’s klubhus.

Bureau

Mail: tirsdagskap@vallensbaek-sejlklub.dk

Resultater

Resultaterne kan ses på Vallensbæk Sejlklub på Facebook og på www.vallensbaek-sejlklub.dk ⇒ Resultatliste

Print Friendly, PDF & Email