Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Indbydelse til tirsdagskapsejlads

Indbydelse til tirsdagskapsejlads 2024

Vallensbæk Sejlklub inviterer alle sejlere i Køge Bugt-området til ugentlig kapsejlads for kølbåde. Sejladsen er åben for deltagere både med og uden DH-målebrev eller klassebevis.

Gebyret for alle sæsonens sejladser er 600 kr.

Deltagere
Kølbåde med eller uden DH-målebrev eller klassebevis.

Én samlet serie
Der sejles som én samlet serie med 8 sejladser i foråret og 7 sejladser i efteråret. Der sejles tirsdag med start kl. 18.30 (september dog kl. 18).

Første sejlads er tirsdag den 7. maj 2024.

De enkelte sejladser fremgår af kapsejladskalenderen. Sejladserne afvikles på en op/ned-bane som beskrevet i sejladsbestemmelserne. Banen udlægges syd for Vallensbæk Havn.

Løbsinddeling
Bådene vil blive opdelt i passende grupper. Det vil fremgå af deltagerlisten, hvilken start man er i. Der vil være mulighed for ”spilerløs” deltagelse med reduceret DH-mål, såfremt måltal oplyses ved tilmelding.

Det er muligt at deltage uden målebrev/klassebevis, hvor der vil blive sejlet efter tilpasset ”lystal” i cruising løb. Dette løb er ALTID uden spiler.

Sejladsbestemmelser
Der sejles efter World Sailings kapsejladsregler 2021-2024 samt SKSF’s og DS’s forskrifter.

Endvidere gælder de sejladsbestemmelser, som opslås på www.vallensbaek-sejlklub.dk samt meddelelser, der opslås samme sted senest 2 timer før start.

Tilmeldingsgebyr
600 kr. pr. båd. (300 kr. for tilmelding til efterårssæsonen.)

Tilmelding
Tilmelding og betaling: Klik her …

Skippermøde
Der afholdes IKKE skippermøde i år.

Præmier
For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd. Præmieoverrækkelse tilstræbes afholdt efter aftenens sejlads tirsdag den 17. september 2024 i VSK’s klubhus.

Bureau
Mail: tirsdagskap@vallensbaek-sejlklub.dk

Resultater
Resultaterne kan ses på Vallensbæk Sejlklubs Facebook og på www.vallensbaek-sejlklub.dk ⇒ Resultatliste


Senest opdateret 7. marts 2024

 

Print Friendly, PDF & Email