Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Indbydelse til tirsdagskapsejlads

Indbydelse til tirsdagskapsejlads 2022

Vallensbæk Sejlklub inviterer alle sejlere i Køge Bugt-området til ugentlig kapsejlads for kølbåde. Sejladsen er åben for deltagere både med og uden DH-målebrev eller klassebevis.

Gebyret for alle sæsonens sejladser er kun 600 kr.

Deltagere

Kølbåde med eller uden DH-målebrev eller klassebevis.

Én samlet serie

Der sejles som én samlet serie med 9 sejladser i foråret og 8 sejladser i efteråret. Der sejles tirsdag med start kl. 18.30 (september dog kl. 18).

Første sejlads er 3. maj 2022.

De enkelte sejladser fremgår af kapsejladskalenderen. Sejladserne afvikles på en op/ned-bane som beskrevet i sejladsbestemmelserne. Banen udlægges syd for Vallensbæk Havn.

Løbsinddeling

Bådene vil blive opdelt i passende grupper. Det vil fremgå af deltagerlisten, hvilke start man er i. Der vil være mulighed for ”spilerløs” deltagelse med reduceret DH-mål, såfremt måltal oplyses ved tilmelding.

Det er muligt at deltage uden målerbrev/klassebevis, hvor der vil blive sejlet efter tilpasset ”lystal”. Dette løb er ALTID uden spiler.

Sejladsbestemmelser

Der sejles efter World Sailing kapsejladsregler 2021-2024 samt SKSF’s og DS’s forskrifter.

Endvidere gælder de sejladsbestemmelser, som opslås på www.vallensbaek-sejlklub.dk samt meddelelser, der opslås samme sted senest 2 timer før start.

Tilmeldingsgebyr

600 kr. pr. båd. (300 kr. for tilmelding til efterårssæsonen.)

Tilmelding

Tilmelding og betaling: Klik her …

Skippermøde

Der afholdes IKKE skippermøde i år.

Præmier

For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd. Præmieoverrækkelse tilstræbes afholdt den 20. september 2022 i VSK’s klubhus.

Bureau

Mail: tirsdagskap@vallensbaek-sejlklub.dk

Resultater

Resultaterne kan ses på Vallensbæk Sejlklubs Facebook og på www.vallensbaek-sejlklub.dk ⇒ Resultatliste

Senest opdateret 25. marts 2022

 

Print Friendly, PDF & Email