Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Indbydelse til tirsdagskapsejlads

Indbydelse til tirsdagskapsejlads 2019

Vallensbæk Sejlklub inviterer alle sejlere i Køge Bugt-området til ugentlig kapsejlads for kølbåde.

Nyt: I år er sejladsen ikke blot åben for deltagere uden DH-målebrev eller klassebevis, men også for 2star både (2 mands besætning). OG gebyret for de 16 sejladser er kun 600 kr. 

Deltagere

Kølbåde med eller uden DH-målebrev eller klassebevis.

Én samlet serie

Der sejles som én samlet serie med 8 sejladser i foråret og 8 sejladser i efteråret. Der sejles tirsdag med start kl. 18.30 (september dog kl. 18).

De enkelte sejladser fremgår af kapsejladskalenderen. Sejladserne afvikles på en op/ned bane, som beskrevet i sejladsbestemmelserne. Banen udlægges syd for Vallensbæk Havn.

Løbsinddeling

Deltagerne inddeles i et antal løb og starter afhængig af løbsinddelingen og antal tilmeldte. Standardklassebåde med 5 eller flere deltagere får eget løb. Der vil være mulighed for ”spilerløs” deltagelse med reduceret DH-mål, såfremt måltal oplyses ved tilmelding.

Det er muligt at deltage uden målerbrev/klassebevis, hvor der vil blive sejlet efter tilpasset ”lystal” i separat start.

Det er i 2019 også muligt for at starte som 2star med maks. 2 personer ombord.

Sejladsbestemmelser

Der sejles efter World Sailing kapsejladsregler 2017-2020 samt SKSF’s og DS’s forskrifter.

Endvidere gælder de sejladsbestemmelser, som opslås på www.vallensbaek-sejlklub.dk samt meddelelser, der opslås samme sted, senest 2 timer før start.

Tilmeldingsgebyr

600 kr. pr. båd.

Tilmelding

Tilmelding: Klik her …

Skippermøde

Der afholdes skippermøde tirsdag den 23. april kl. 18.30 i VSK’s klubhus, Vallensbæk Havn.

Præmier

For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse den 27. september 2019 i VSK’s klubhus.

Bureau

Mail: tirsdagskap@vallensbaek-sejlklub.dk

Resultater

Resultaterne kan ses på Vallensbæk Sejlklub på Facebook

Print Friendly, PDF & Email