Vallensbæk Sejlklub > BLIV MEDLEM > Medlemstyper

Medlemstyper

Vallensbæk Sejlklub har fra 1. januar 2024 nedenstående medlemstyper. Som betalende medlem (senior, pensionist eller junior under 18) får du et gratis familiemedlem med i medlemskabet, hvis du ønsker det. Se mere herunder:

 • Senior (25-65 år) inkl. ægtefælle/partner
 • Pensionist (over 65 år) inkl. ægtefælle/partner
 • Junior (under 18 år) leje af klubjolle/jolleplads
  og inkl. en forælder eller værge
 • Junior (under 18 år) med søskenderabat
  leje af klubjolle/jolleplads
 • Junior (18-25 år)
  leje af klubjolle/jolleplads
 • Junior under 25 år
  uden leje af jolle/jolleplads
 • Støttemedlem

Senior

 • Som seniormedlem optages personer, der er fyldt 25 år.
 • Seniorkontingentet inkluderer en samboende partner/ægtefælle.
 • Du opfylder kravet om medlemskab af klub på havnen for at få en havneplads, når du betaler seniorkontingent.
 • Du har stemmeret på klubbens generalforsamlinger.
 • Du kan leje klublokalet, klubbåde, deltage på sejlerskolens kurser, leje jolleplads, mm.
 • Du kan deltage i nationale og internationale kapsejladser, fordi VSK er medlem af Dansk Sejlunion (DS) og dermed Danmarks Idrætsforening (DIF)
 • Du kan få adgang med nøglebrik eller fjernbetjening til klubbens lokaler samt havnens toiletter og adgangssystem.
 • Når du er fyldt 65, overflyttes du automatisk til pensionistmedlemskab fra det følgende kalenderår.

Pensionist

 • Som pensionist optages personer, der er fyldt 65 år.
 • Pensionistkontingentet inkluderer en samboende partner/ægtefælle.
 • Du opfylder kravet om medlemskab af klub på havnen for at få en havneplads, når du betaler pensionistkontingent.
 • Du har samme rettigheder som et seniormedlem.

Partnermedlem

 • Som partner-/ægtefællemedlem optages personer, der er fyldt 25 år, og som bor på samme adresse som et senior- eller pensionistmedlem.
 • Medlemskabet er inkluderet i det pågældende senior- eller pensionistmedlems kontingent.
 • Du har samme rettigheder som et seniormedlem.

Junior

 • Som junior optages unge under 25 år.
 • For unge under 18 år omfatter medlemskabet en forælder/værge – dog ikke hvis pågældende har en havneplads. Så kræves et betalt seniormedlemskab.
 • Forælder/værge til juniorer under 18 år har stemmeret ved klubbens generalforsamlinger.
 • Juniorer over 18 år har stemmeret ved klubbens generalforsamlinger.
 • Juniorens forælder og juniorer over 18 år kan få adgang med nøglebrik eller fjernbetjening til klubbens lokaler samt havnens toiletter og adgangssystem.
 • Juniormedlemskabet kan kombineres med leje af klubjolle eller leje af jolleplads.
 • Søskende til et juniormedlem under 18 år får søskenderabat.
 • Juniorer over 18 år samt forældre til juniorer under 18 år kan (på barnets vegne) leje klublokalet.
 • Når du er fyldt 25, overflyttes du automatisk til seniormedlemskab fra det følgende kalenderår.

Støttemedlem

 • Som passivt medlem (støttemedlem) optages personer, der er fyldt 25 år, som ønsker at følge og støtte klubbens arbejde.
 • Du kan deltage i klubaftener og ved foredrag, men du har ikke stemmeret på generalforsamlinger.
 • Adgang til at få en havneplads, nøglebrik m.m. forudsætter fuldt medlemskab som for eksempel seniormedlem.
Print Friendly, PDF & Email