Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Retningslinjer

Retningslinjer for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole

Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning efter nedenstående retningslinjer.

Ledelse
Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af sejlerskoleleder og instruktører. Sejlerudvalget vælger en kontaktperson til at repræsentere Sejlerskolen i klubbens bestyrelse. Instruktører og bådsmænd udfører frivilligt og ulønnet arbejde i Sejlerskolens regi. Sejlerskolens kontaktperson deltager i Dansk Sejlunions sejlerskolelederseminar minimum hvert andet år.

Sejlerskolens kontaktperson er Per Jacobsen, per.jacobsen.66@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email