Vallensbæk Sejlklub > Om klubben > Brug af jollepladsen

Retningslinjer for Vallensbæk Sejlklubs jolleplads

Vallensbæk Sejlklub har indgået en aftale med Vallensbæk Havn om leje af en del af den på havnen beliggende jolleplads, herefter benævnt jollepladsen. Området er markeret med gul opmærkning på belægningen.

Vallensbæk Sejlklubs bestyrelse ønsker at jollepladsen i videst muligt omfang skal benyttes til aktiviteter, der ligger i tråd med klubbens formålsparagraf. På den baggrund har bestyrelsen vedtaget følgende retningslinjer for administrationen af pladsen.

  • Jollepladsen er inddelt i 36 opstregede og nummererede jollepladser (se plan) samt pladser på stativ til mindre joller som f.eks. optimistjoller. Pladserne bruges til klubbens eget materiel og udlejes til privatejede joller, mindre kølbåde på trailer (sportsbåde) og katamaraner.
  • Administration af jollepladsen foretages af klubbens sekretariatsfunktion eller en af bestyrelsen udpeget person.
  • Udlejning af pladser kan kun ske til medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, og pladsen må kun benyttes til henstillen af medlemmets privatejede båd på jollevogn/trailer. Som udgangspunkt må landevejstrailere ikke stå på pladsen, medmindre der er plads indenfor afmærkningen. I forbindelse med særlige trænings- eller kapsejladsaktiviteter kan der træffes særlige aftaler om henstillen af joller i kortere eller længere tid. Ved længere perioder vil der blive opkrævet forholdsmæssig leje svarende til perioden.
    Bemærk: Leje af jolleplads giver ikke adgang til brug af havnens kran og andre faciliteter. Dertil kræves et årskort fra havnen til mastekran/jollekran. (Se vhkb.dk/gaestesejlere).
  • Bestyrelsen ønsker så vidt muligt, at jollepladserne udlejes til materiel, der aktivt bruges til sejlads, og som er med til at bidrage til aktiviteter i VSK Ungdom, storjolleafdelingen og sportsbådgruppen. Bestyrelsen kan give dispensation fra denne regel. I behandlingen af sådan en dispensation vil der blive lagt vægt på, om båden tilhører en bådklasse, der er anerkendt af Dansk Sejlunion.
  • For at sikre et højt aktivitetsniveau på jollepladsen og sikre ledige pladser til nye bådejere ønsker bestyrelsen ikke, at både henstår ubrugte og forfaldne i længere perioder. Derfor kan bestyrelsen på den baggrund opsige pladslejere til udgangen af en lejeperiode.
  • For at man kan se, at en jolle ligger lovligt på jollepladsen, udskriver havnekontoret på anmodning en label jollevogn/trailer, som båden står på, mod forevisning af mail til medlemmet fra sekretariatet. Den skal placeres et på et synligt sted på jollevogn/trailer.

Vedtaget af Vallensbæk Sejlklubs bestyrelse den 24. november 2022 med tilføjelse om brug af havnens kraner m.m. 9. marts 2023

Plan over jollepladsen (2022)

Print Friendly, PDF & Email