Vallensbæk Sejlklub > Om klubben > Bestyrelsen > Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen er en beskrivelse af Vallensbæk Sejlklubs regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af økonomiudvalgets & bestyrelsens regnskabsopgaver, herunder ansvars- og kompetencefordelingen. Dermed er den en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen har valgt at forvalte det ansvar, der er pålagt dem af generalforsamlingen.

Instruksen, som er enslydende for alle Vallensbæk Sejlklubs aktiviteter & udvalg, skal følges af de personer, som er blevet tildelt en regnskabsmæssig opgave. Regnskabsinstruksens seneste udgave skal være tilgængelig på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside.

Se regnskabsinstruksen her…

Bilag 1: Kontoplan…

Januar 2024

Print Friendly, PDF & Email