Christian Mørch – ny formand for Vallensbæk Sejlklub

By 8. april 2018februar 3rd, 2019Bestyrelsen

På årets generalforsamling den 22. marts overtog Christian Mørch formandsposten i VSK efter Kenneth Bøggild. Desværre forhindrede en hasteindlæggelse Christian i at være til stede og modtage valget.

Christian Mørch er 36 år gammel og arbejder til daglig som maskiningeniør hos MAN Diesel & Turbo på Teglholmen i Sydhavnen.  Han har været medlem af VSK siden 2008 og siden 2017 valgt ind i bestyrelsen. Christian har for øjeblikket Josefine, en Contrast 362, liggende på E-broen.

Klassisk sejlerliv

Det startede med den Optimist-jolle, som den 6-årige Christian lærte at håndtere i Kalundborg Sejlklub. Den blev senere udskiftet med en Flipper, og Christian tog tjansen som ungdomstræner et par år. Interessen for sejlsport var der ikke noget galt med, men den måtte underordne sig virkeligheden for en ingeniørstuderende på DTU i Lyngby. Men dog ikke mere end at han sammen med sin nuværende hustru fik anskaffet sig en Wayfarer, som de havde liggende på jollepladsen i Hellerup Sejlklub.

Efter studietiden kom tiden til familie og turen til kølbåd – en Solus 24 – og sådan én kræver jo en rigtig havneplads; den fandt Christian i Vallensbæk Havn, der ligger godt et kvarters kørsel fra hjemmet i Gladsaxe.

Med barn nummer to blev Solus’en for trang, så i 2013 blev den skiftet ud med den mere rummelige 30 fods Granada 910, som et par år efter måtte vige pladsen for den nuværende Contrast 362.

Da datteren startede til Optimist VSK Ungdom sidste år, var ringen sluttet, og Christian blev involveret i klubarbejdet som medlem af bestyrelsen.

Fokuspunkter for den nye bestyrelse

Som formand vil Christian og den nye bestyrelse have fokus på en fortsat konsolidering af klubbens økonomi og på at leve op til vores klub DNA: Den aktive klub.

Udover det står bestyrelsen overfor en lang række konkrete opgaver, der blandt andet handler om en fremtidssikring af sekretariatsopgaverne, udvikling af aftenmatcherne om tirsdagen, tursejleraktiviteter med evt. etablering af et nyt tursejlerudvalg, udarbejdelse af en plan for vedligeholdelse af klubbens bygninger og faciliteter, fortsat fokus på samarbejde med de andre klubber og ikke mindst klubbens samarbejde med havnen. Her står vi overfor en periode med mange muligheder – og udfordringer – og det er den nye bestyrelses intention i videst muligt omfang at handle proaktivt, så vores interesser bliver tilgodeset bedst muligt.

Bestyrelsen konstituerede sig tirsdag den 3. april.

Print Friendly, PDF & Email