Første træning til Sejlsportsligaen

By 5. maj 2014januar 3rd, 2015Generelt

Intensiv video analyse tages i anvendelse under træning til Sejlsportsligaen i Vallensbæk Sejlklub
En, i alle sammenhæng fantastisk sejldag, dannede rammen om den første Sejlsportsliga træning i Vallensbæk Sejlklub.

Sejlsportsligaen-2014-1I søndags var rammen sat for en super dag på land og vand, da 14 forventningsfulde sejlere i alderen 16 – 70 år mødte op til den indledende træning i Vallensbæk Sejlklubs som forberedelse på deltagelse i Sejlsportsligaen.

Alle sejlere mødte til fælles morgenmad kl. 08:30, søndag morgen hvor klubbens aktive frivillige havde gjort klar med varm kaffe, morgenbrød og hyggelig stemning i Vallensbæk Sejlklubs juniorhus. Med sejlere fra Vallensbæk og nabo klubben Sejlklubben Køge Bugt, var det tydeligt at interessen for kapsejlads er stor i Køge Bugt.

Inden den første træning var der arbejdet ihærdigt på klargøring af klubbens tre March28-er, som skal fungere som træningsbåd, og idrætsmateriale i hele træningsperioden.

Sejlsportsligaen-2014-2For at sikre projektets indhold og kvalitet, havde klubben inviteret Per Braad Jensen, som er regerende Danmarks Mester i Match28 til at forestå den første træning. Under briefingen blev det hurtigt klart for alle deltagerne at der var lagt i ovnen til nogle intense træningstimer på vandet.

På grund af det forventede sejladskoncept, i forbindelse med sejlsportsligaen, var der til dagens træning med særligt fokus på starter, samarbejde ombord, samt generelt disponering af sejladsen på korte baner.

Teknologi tages i anvendelse i træningen
For at få det maksimale ud af træningen var der videofilmning fra trænerbåden. Udover den eksterne filmning af alle bådene, var der monteret GoPro kamera i alle bådende, for at filme alle bevægelser ombord, herunder med særligt fokus på det samarbejde som er ombord, samt hvordan manøvrerne udføres. For at kunne sammenligne manøvrerne og arbejdet ombord, var alle kamera monteret på identiske stationer ombord.

Sejlsportsligaen-2014-3Efter en kort individuel opvarmning på vandet, blev træningen startet op, via intensivstarttræningen, hvor hver båd fik stillet opgaver, på baggrund af det aktuelle individuelle niveau, samt i forhold til de generelle taktiske overvejelser. Mere end 20 starter blev det til, hvor der mellem hver start blev givet individuel feedback til hver båd via radio til bådene.

Med forsat fokus på starttræningen, blev der indlagt nogle sejladser, hvor der, udover fokus på starten, også blev fokuseret på den specielle taktik som er forbundet med den ultra korte bane, som forventeligt vil blive placeret helt tæt på land, til de kommende Sejlsportsliga sejladser.

Under sejladserne var det tydeligt at alle besætninger skulle finde sig til rette på den korte bane, for at sikre layline, og det taktiske overblik i den springende vind.

Efter tre intense timer, blev træningen afsluttet med kollektiv feedback i Vallensbæk Sejlklubs juniorhus, hvor der ved gennemgang af de mange videosekvenser optaget under træningen, blev diskuteret vinkler til startlinjen, acceleration, manøvre og naturligvis de generelle taktiske overvejelser forbundet med denne type sejlads.

Analysen af besætningens arbejde ombord, via video optaget af de monterede GoPro kamera, varetages af besætningerne internt, men optagelserne vil senere blive taget i anvendelse, når der skal arbejdes med optimering af besætningernes bevægelser ombord.

Træningen, som er åben for alle, vil løbe indtil efteråret, hvor træningen på vandet vil blive suppleret med fælles fysisk træning på land. Udtagelsen af besætningerne, som skal repræsenterer Vallensbæk Sejlklub i Sejlsportsligaen, vil ske weekenden før hvert af de fire stævner. Udtagelsen vil foregå via et åbent stævne, hvor bedste Vallensbæk Sejlklub besætning vil blive udtaget. Invitation til disse åbne stævner vil fremgå af Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside www.vallensbaek-sejlklub.dk.

Projektleder for Vallensbæk Sejlklubs deltagelse i Sejlsportsligaen, Claus V. Andersen siger om dagens træning.

– Jeg er meget tilfreds med den fine opstart af træningen, samt glæder mig over den energi som klubbens medlemmer, og vores sejlervenner fra Sejlklubben Køge Bugt har lagt i dagens træning. Det er også enestående at se, at vores generelle træningskultur, som realt er udviklet i de to jolleafdelinger kan overføres til træning i kølbåde, samt at deltagerne uafhængig af alder gik til stålet, under hel træningen. Det viser at glæden ved sejlsport går på tværs af bådtyper og alder. Jeg er også sikker på at arbejdet omkring kølbådstræningen kan motivere andre i og omkring klubben til at se måske starte med at træne, og derved få mere ud af sejlsporten.

Næste træning i Vallensbæk Sejlklub er søndag den 11. maj, hvor der igen vil være fokus på starter og samarbejdet ombord.

Kenneth Bøggild

Fotos: Peter Ambs

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply