Generalforsamling 2014

By 14. november 2014november 25th, 2014Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 27. november 2014 kl. 19:00 i VSK klubhuset.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne. Til punkt 6 i dagsorden: ”Valg til bestyrelsen” skal der i år vælges følgende:
Formand, sekretær, op til tre ordinære bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Hertil har bestyrelsen følgende forslag:
Formand: Kenneth Bøggild er på valg og modtager genvalg
Sekretær: Martin Glob er på valg og modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Christina Rasmussen valgt.Bestyrelsesmedlemmer:
Claus Voigt Andersen er på valg og modtager genvalg.
Suppleanter: Henrik Borch er på valg og modtager genvalg.
Søren Schramm foreslås valgt som ny suppleant.

Detaljeret dagsorden, regnskab samt budgetforslag udsendes i henhold til vedtægterne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvis du har andre forslag til ovenstående, bedes du fremsende disse i god tid før generalforsamlingen og gerne før det detaljerede materiale udsendes, det vil sige senest den 17.11.2014. Dette for at andre medlemmer i god tid kan tage stilling til forslagene.

Fristen for fremsendelse af andre forslag til behandling under punkt 5 (Indkomne forslag) er dog allerede udløbet den 1. oktober 2014.

Vel mødt til generalforsamlingen
Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply