Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016

By 7. april 2016Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag 30. april 2016 kl. 16 i Juniorhuset.

Bemærk: Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af standerhejsningen, der finder sted kl. 14 samme dag.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Andenbehandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

På den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016 vedtog de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer med over 2/3-dels flertal bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen var dog, med 48 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, ikke beslutningsdygtig til endegyldig vedtagelse af vedtægtsændringerne. Derfor skal de fremlagte forslag, i henhold til vedtægternes § 16, forelægges en ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslagene endegyldig vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Klik her for at se forslaget til nye vedtægter for VSK

Print Friendly, PDF & Email