Indkaldelse til generalforsamlingen 2016

By 3. marts 2016Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Vallensbæk Sejlklub torsdag den 31. marts 2016 kl. 19 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2015
  4. Godkendelse af budget for 2016 samt fastsættelse af kontingenter
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  8. Information fra Vallensbæk Havn
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn
  10. Eventuel

Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email