Klubben køber to J/80-både

By 29. januar 2020Bestyrelsen

De to sportsbåde skal skabe nye aktiviteter for unge og op til Gråsælerne.

Af Steen Hillebrecht

Takket være tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje og Nordea Fonden samt vores egen Sejlerfond ruller i starten af februar to toptrimmede J/80’ere ind på Vallensbæk havn. De skal bruges til ungdomssejlere, sejlere i sejlerskolen, taskesejlere der er til matchrace og kapsejlads og af gråsælerne. Dermed får VSK’s flåde et kæmpe løft med en moderne, sjov, udfordrende og sikker bådtype.

Formanden Christian Mørch, næstformanden Henrik Borch og kasseren Mogens Saigal underskriver købskontrakten.

Så lykkedes det: Efter et års arbejde med idéudvikling, diskussioner, ansøgninger og forhandlinger kunne formanden, næstformanden og kassereren sætte deres underskrift på en købskontrakt på 2 stk. J/80 fra hhv. 2009 og 2013 fra Barcelona. Begge både er udstyret med stort set splinternye sejl og løbende rig. Til begge både er der trailer, som vil blive dansk indregistreret, så vi kan transportere bådene både på havnen og rundt i landet.

Nyt udvalg koordinerer for mange forskellige brugere
De to nye både skal bruges af mange forskellige typer sejlere:

En vigtig grund til at indkøbe bådene, er at klubben manglede tilbud til unge sejlere mellem 15 og 25, der ikke ønsker at fortsætte i kapsejladsjolle. Derfor vil der blive afsat faste aftener og weekender, hvor de nye både er reserveret til ungdomssejlads på ungdomssejlernes egne præmisser.

En anden væsentlig grund til, at klubben har valgt at købe J/80’ere, er, at instruktører er en flaskehals i sejlerskolen. Vi har derfor været på udkig efter både, hvor vi kunne udvide antallet af elever pr. instruktør. Det kan vi med J/80erne.

En tredje gruppe, der forhåbentlig vil få glæde af de nye både er de aktive medlemmer af   Gråsælerne, hvor mange har solgt deres egne både. De vil frit kunne benytte J/80’erne i dagtimerne, når de ikke er booket til sejlerskole og ungdom.

Den sidste gruppe, der vil få glæde af bådene, er medlemmer, der gerne vil sejle i sportsbåd eller gerne sejle om vinteren. Til denne gruppe vil der blive indført et klippekort, som man kan købe og dermed få ret til bruge bådene et antal gange.

Med så mange forskellige brugergrupper er der behov for koordinering. Derfor har bestyrelsen nedsat et J/80-udvalg med repræsentanter for de forskellige brugergrupper, der i frem til sæsonen vil arbejde med at skabe rammerne for sejlads i de nye både.

100 % selvfinansieret
En forudsætning for indkøbet af de to nye J/80’ere har været, at de ikke skulle belaste klubbens budget. Projektet er således lykkedes ved at søge fonde og legater:

DIF og DGI’s foreningspulje, Nordea Fonden og klubbens egen Sejlerfond bidrog med hhv. 175.000 kr., 25.000 kr. og 200.000 kr.

Sponsorer søges
Til den videre drift – bl.a. kraftige træningssejl og hynder til overnatning i bådene – vil udvalget arbejde på at skaffe side- og sejl-sponsorer.

Er der medlemmer/virksomheder, der gerne vil støtte initiativet med et sponsorat, så er J/80-udvalget altid klar til en snak. Steen Hillebrecht kan kontaktes på 51506111 eller på mail: hoppetossen@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email