Generalforsamlingen vælger ny formand for klubben

By 1. april 2022Bestyrelsen

På årets generalforsamling torsdag den 31. marts fik klubben ny formand. Den hidtidige kasserer, Jens Klæbel, afløste Christian Mørch, der efter 4 år som formand ønskede at takke af for denne gang. Christian fortsætter dog som suppleant. Som ny kasserer valgtes Carsten Adsersen, og Jan Stephensen indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem.

Klubbens nye bestyrelse
Formand: Jens Klæbel, medlem i 2 år, med i Velkomstkomiteen
Næstformand: Henrik Mütze, tidligere bestyrelsesmedlem (3-4 gange siden 1980), stor erfaring med samarbejde med kommunen
Kasserer: Carsten Adsersen, tidligere suppleant, medlem i 2 år
Bestyrelsesmedlemmer:
John Gericke, medlem af VSK siden 1980. Medlem af velkomstkomiteen og VSK-repræsentant i havnebestyrelsen
Palle Mogensen, aktiv i 20 år som instruktør og medlem af sejlerskoleudvalget
Jan Thomas Løwe, medlem af bestyrelsen i 3 år
Henrik Borch, medlem af kapsejladsudvalget
Jan Stephensen, ny i bestyrelsen, medlem siden 1982
Christian Mørch, formand de sidste 4 år. Medlem siden 2008

Festudvalget modtog klubvimplen
Årets modtager af klubvimplen blev festudvalget som anerkendelse af en meget aktiv indsats for klubben og for udvikling og styrkelse af de sociale aktiviteter, senest med indførelsen af fredagsbar og servering af “pudsemad” på de kommende bådklargøringslørdage den 9. og 23. april.

Lis Fredborg modtog vimplen på udvalgets vegne og gav den straks videre til Per “Amok”, som er idémanden og initiativtageren til mange af klubbens sociale arrangementer.

 

Print Friendly, PDF & Email