Opdaterede corona-retningslinjer fra Dansk Sejlunion

By 3. april 2020maj 7th, 2021Bestyrelsen

Dansk Sejlunion har opdateret sin information om corona-situationen.

Opdateringen indeholder bl.a. denne opfordring til den enkelte sejler og bådejer:

Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx om ikke at være tæt sammen med nogen, der ikke er fra samme husstand, og at holde afstand, når man mødes. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.

Det er på den baggrund, vores klare opfordring, at man kun sejler alene eller sammen med familiemedlemmer, som man i forvejen bor sammen med.

Regeringen henstiller også til, at der ikke foretages rejser til udlandet. Det gælder også sejlads til fx Sverige og Tyskland.

Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere.

Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

Sejlerfamilier bør ikke medvirke til at gennemføre privat træning af børn og unge. Dels er det Dansk Sejlunions vurdering, at risikoen er stor. Men vi er også bekymrede over det dårlige signal, sejlerne derved kunne komme til at sende til vores omverden. Det kan tolkes som om, sejlerne ikke viser hensyn. Andre borgere kan ikke se forskel på, om aktiviteten er privat eller en klubaktivitet. Derfor risikerer vi skade på klubbernes og sejlsportens omdømme, hvis private ikke følger vores opfordringer.

Ingen træning eller sejlads i klubbåde

De tidligere retningslinjer gælder fortsat frem til – indtil videre – 13. april, bl.a. ingen aktivitet i sejlklubberne – ingen sejlads i klubbåde!

Dansk Sejlunion opfordrer utvetydigt og indtrængende alle medlemsklubber til at indstille alle aktiviteter – både indendørs og udendørs – indtil videre. Det gælder enhver aktivitet, hvor medlemmerne kan mødes samt al anvendelse af klublokaler, klubbåde, træning m.v.

Baggrunden for denne meget restriktive tolkning af myndighedernes retningslinjer er, at vi skal bidrage i videst muligt omfang til at undgå risiko for smittespredning. Når mennesker mødes – uanset hvor få, der er tale om – og når man er i kontakt med klubbens materiel, kan virus let overføres.

Print Friendly, PDF & Email