Oprydning i klubbens lokaler og grej

By 24. september 2015december 11th, 2015Bestyrelsen

Bestyrelsen har indkaldt udvalgene til “store oprydnings/hyggedag” lørdag den 3. oktober. Alle andre medlemmer opfordres også til at deltage.

Så hvis du har et par timer og lyst til at hjælpe – og ikke allerede har tilmeldt dig via et udvalg – opfordres du hermed til at komme og give en hånd med. Læs mere under tilmeldingen …

OBS! Af hensyn til forplejningen er det er vigtigt, at du tilmelder dig her: Vælg venligst en gyldig formular

Formanden skriver:
Vores klub emmer af aktivitet, virkelyst og glæden ved vores sport. Det er enestående, som der bliver arbejdet med spændende projekter, nye tiltag og udvikling i klubben.

Det betyder også, at vores behov ændrer sig, herunder behovet for at optimere brugen af vores lokaler, udstyr osv., specielt er Juniorhuset ”hårdt ramt” af de mange aktiviteter.

Sammen med sekretariatet (Peter & Rita Ambs) har bestyrelsen arbejdet på at finde en løsning på de ønsker til bedre lokaleudnyttelse, som udvalgene er kommet med.

Under dette arbejde er der dukket en mængde nyt og gammelt udstyr op – noget udstyr, som er brugbart, og andet som vi knap nok ved, hvad er eller skal bruges til! Vi har også konstateret, at der generelt roder en del i vores lokaler, og at meget af rodet nok handler mest om, at der mangler brugbare lagerfaciliteter.

For at få alt på plads indkaldes alle i de enkelte udvalg til en super arbejdsdag – en dag, hvor vi sammen får det hele sat i system: Får gennemgået det udstyr, vi har, får kasseret gammelt udstyr og flyttet rundt på grejet. Det bliver også en dag, hvor vi sammen mødes til et par måltider og måske nogle gode historier.

Program lørdag den 3. oktober:
Kl.: 08.30 Morgenmad i Juniorhuset og fordeling/pluk i arbejdssedler
Kl.: 12.00 Frokost
Kl.: 15.00 Kaffe/kage
Kl.: 18.00 Middag

Målet med dagen:

  1. Vi får flyttet rundt internt, så alle udvalg får egne områder
  2. Vi får kasseret og smidt ud og gennemgået udstyr, så det udstyr vi har er brugbart
  3. Vi får ryddet op, så vi finder hoved og hale i, hvad vi reelt har af udstyr og grej
  4. Vi får delt nogle måltider mad på kryds og tværs af vores mange aktivitetsudvalg og medlemmer

Med venlig hilsen
Kenneth Bøggild

Print Friendly, PDF & Email