Referat fra årets generalforsamling

By 11. september 2020september 14th, 2020Bestyrelsen

På grund af corona-krisen blev årets generalforsamling, der oprindelig var planlagt afholdt den 26. marts, først afholdt den 27. august i klubhuset.

Link til referatet …

Ud over de faste punkter som årsberetning, regnskab osv. fortalte formanden om nye spændende aktiviteter i år, bl.a. arbejdet med at få gang i benyttelsen af de nyindkøbte J/80-joller; både sejlerskoleelever og de ældste ungdomssejlere prøver kræfter med de to både nu. Apropos ungdom har Dansk Sejlunion i øvrigt udvalgt os til at være pilotklub for deres Youngsters-projekt.

En anden nyhed, som sikkert vil glæde mange, er, at vi fastholder kontingentstørrelsen uændret i 2021!

Christian Mørch blev genvalgt til formand, og John Gericke og Jens Klæbel blev valgt ind i bestyrelsen som hhv. almindeligt medlem og suppleant. De afløser Ken Meinertsen, der er på langfart, Steen Hillebrecht, som skal på en supplerende uddannelse.

Årets klubstander blev overrakt til Palle Mogensen

Palle modtager standeren for mange års utrættelig indsats i sejlerskolen – hvor han har ”overlevet” flere sejlerskoleledere og er kendt for at få tingene til at ske og at være en god kammerat.

I bestyrelsen bidrager Palle med en dejlig nede-på-jorden og pragmatisk tilgang til emnerne.

Bestyrelsen har i år besluttet at udnævne endnu et æresmedlem. Vi er I klubben heldigvis rigtig mange der gør en kæmpe indsats for fællesskabet og har gjort det I mange år, der er mange der på hver sin måde kunne gøre sig fortjent til hæder – noget jeg gang på gang bliver stolt og glad over.

Rita Ambs udnævnes til æresmedlem

Formanden begrundede bl.a. udnævnelsen med disse ord:

Kære Rita

Bestyrelsen har valgt at udnævne dig til æresmedlem. Alle vil kende dig som en del af den dynamiske duo Peter og Rita. Jeg har engang hørt Peter sige, at du med din støtte gjorde det muligt for ham at lægge alle de mange timer klubben, men du gør meget mere end det. Man kan vel sige, at din rolle er den samme i klubben: Du fikser alle de ting, som ingen andre har lyst til eller lægger mærke til. Du er hende der efter et stævne siger: “Jeg har lige ryddet lidt op, støvsuget og sådan ordnet lidt!” Du støtter op om alle os andre, så vi i fællesskab kan opnå det bedste for vores klub. Du er ikke en, der tiltrækker dig meget opmærksomhed, men om nogen bærer du klubbens DNA i dig – og jeg kan forsikre dig, at din indsats bemærkes! Tillykke med udnævnelsen, den er fuldt fortjent!

Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart

Efter generalforsamlingen afholdt den nye bestyrelse konstituerende møde.

Læs referatet her…

 

Print Friendly, PDF & Email