Referat fra bestyrelsesmødet i december

By 14. december 2019Bestyrelsen

På mødet den 9. december godkendte bestyrelsen, at der bliver indkøbt 2 J/80-både til max. 400.000 kr. alt incl. Beløbet finansieres for over 90 %’s vedkommende gennem sponsorater og donationer. Projektudvalget går nu i gang med at finde bådene.

Kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsen har varslet generalforsamling torsdag den 26. marts 2020. I den forbindelse opfordres alle, der vil være med til at forme klubbens fremtid, at melde sig som kandidat til en post som bestyrelsesmedlem/suppleant. Opfordringen gælder ikke mindst medlemmer med tilknytning til ungdomsafdelingen. Kontakt formanden Christian Mørch for yderligere information på csm@vallensbaek-sejlklub.dk.

Læs hele referatet her …

Print Friendly, PDF & Email