Referat fra bestyrelsesmødet i november

Af 15. november 2019 Bestyrelsen

I referatet fra mødet den 11. november kan du læse om, at der nu nedsættes en tværgående J/80 projektgruppe; at sandblæsning af bunden afslørede, at vores dommerbåd Spring er angrebet af osmose, og at den ødelagte rå og gaffel på standermasten nu er en forsikringssag.

Læs hele referatet her …