Referat fra bestyrelsesmødet i september

Af 19. september 2019 Bestyrelsen

I referatet fra mødet den 9. september kan du bl.a. læse om en tilpasning af klubbens flåde af følgebåde og tildeling af 175.000 kr. i fondsmidler til indkøb af to sportsbåde til sejlerskolen/ungdom.

Læs referatet her …