Seneste nyt om klubbens lokaler
og corona-restrikrioner

By 20. maj 2021Bestyrelsen

I forhold til corona-restriktioner og brugen af vores lokaler følger bestyrelsen situationen tæt, og som nogen måske har bemærket, er lokalerne så småt taget i brug igen. Det skal understreges, at brugen stadig er forbundet med en række restriktioner og et ret kompliceret regelværk, der er forskelligt alt efter formål med brugen. Derudover ændres reglerne løbende. Bestyrelsen har derfor valgt indtil videre kun at åbne brugen af vores klublokaler (1. sal i Juniorhus og klubhus) for kluborganiserede aktiviteter, hvor der er en ansvarlig arrangør til stede, der kan sikre, at de til enhver tid gældende regler overholdes. I tvivlstilfælde bedes I kontakte bestyrelsen, der kan være behjælpelig med afklaring. En undtagelse er brug af lokalet i klubhuset til arrangementer igennem Restaurant Krabben, hvor reglerne for restauranter er gældende.

Det vil altså sige at følgende gælder for brugen af vores klublokaler:

  • Lokalerne er åbne for kluborganiserede aktiviteter, det vil sige at der er en arrangør, træner eller lignende til stede som tager ansvar for overholdelsen af gældende restriktioner.
  • Det til enhver tid gældende forsamlingsloft for den pågældende aktivitet skal overholdes.
  • Gældende regler angående coronapas for deltagere over 18 år skal overholdes (aktuelt skal alle deltagere fremvise coronapas, men det ændres forventeligt snart til stikprøvekontrol for senere at blive helt udfaset). Krav om coronapas gælder ikke for frivillige ledere, trænere osv. i forbindelse med ungdomsaktiviteter.

Husk at være opmærksom på afstandskrav og hygiejne, afspritning af hænder og overflader.

  • Gældende regler angående brug af mundbind skal overholdes (aktuelt bæres mundbind indendørs, medmindre aktiviteten er en direkte udøvelse af sport eller man sidder ned på en plads med god afstand til andre).
  • Aktiviteter af længere varighed med udelukkende socialt tilsnit, dvs. fester og lignende er indtil videre ikke tilladt.
  • Eksempler på aktiviteter der kan afholdes: Møder, skippermøder, generalforsamlinger, sejlerskoleaktiviteter, undervisning, informationsmøder, ungdomsaktiviteter, møde i gråsælerne.
  • Ved tvivlstilfælde kontakt bestyrelsen for afklaring.

Som hidtil er afhentning/anbringelse af genstande tilladt, f.eks. i grejrum, glemte effekter osv., dog må der i den forbindelse ikke tages ophold i lokalet. Omklædningsrummene er ligeledes åbne med restriktioner for antallet af personer, der må være til stede.

 

Print Friendly, PDF & Email