Standernedhaling i stormvejr

By 2. november 2017Bestyrelsen

Inden sommerstanderen blev strøget, modtog de fremmødte sejlerskole-dimittender deres duelighedsbevis. Til lykke!

Der var skruet helt op for den store ventilator lørdag over middag, hvor klubbens sommerstander skulle skiftes ud med vinterstanderen. Så det var ikke meget godt, formanden sagde om vejret i sin standernedhalingstale – den blev da også relativ kort netop pga. stormvejret, der også betød, at man af sikkerhedsmæssige årsager valgte kun at hejse vinterstanderen under råen. (Gråsælerne sørgede så onsdag for at få den helt til tops.)

Til gengæld var der ros til medlemmerne for det store aktivitetsniveau og engagement, der også havde præget dette års regntunge sæson.

Som optakt til talen udleverede formanden duelighedsbeviser til året elever, og i forlængelse af standernedhalingen blev to ny optimistjoller navngivet.

Har du ikke allerede set billederne fra dagen på Facebook, finder du dem her …

Print Friendly, PDF & Email