Til lykke med duelighedsbeviset

By 30. september 2019Sejlerskole

På billedet ses fra toppen fra venstre mod højre og derefter nedad: Karsten Kim Olsen – Christian Bang Stoltze, Anne-Marie Harring-Lund – Andreas Michael, Jane Bang Stoltze – Anne Sophie Aaberg Videbæk, Finn Guldbæk – Philina Persson, Ronnni Kristensen – Palle Dahl (censor)

Lørdag den 28. september var 11 af Sejlerskolens elever oppe til eksamen hos censor Palle Dahl – og alle bestod. To andre elever havde allerede bestået prøven om fredagen. Vi ønsker stort til lykke til jer alle.

1. års eleverne og sejlerskoleudvalget havde arrangeret morgenmad i klubhuset, inden eleverne i hold på 3 og 2 sejlede ud med censor. For første gang i nogle år havde vi også elever, der gik op til prøven i motorbåd.

På billedet herover ses de fleste af eleverne efter prøven, dog mangler der fire: Michael Davie og Hans Henrik Nielsen, som bestod prøven om fredagen samt Niels Pelle Wang-Holbøl og Mikkel Ketil, der havde familieforpligtelser andetsteds.

Fotos Peter Ambs

Print Friendly, PDF & Email