Til sommer kommer Vallensbæk Sejlklub igen på forsiderne af verdens sejlsportsmedier

By 28. februar 2023marts 12th, 2024Kapsejlads

Af Kenneth Bøggild, VSK Regatta

I VSK har vi tradition for at åbne vores herlige fællesskab og byde velkommen til kapsejlere. Det gør ved at afvikle 4–6 nationale og internationale stævner årligt, og ca. hvert andet år afvikler vi så et kæmpe stævne – et stævne, som samler os, som skaber minder, og som over for sejlerne sætter nye standarder for, hvor højt barren kan sættes.

I 2023 er Vallensbæk Sejlklub vært for Verdensmesterskaberne for Europajoller den 4.–14. juli. Det bliver på flere måder et stævne, som rykker ved barren for, hvad vi kan i klubben.

I VM-perioden afvikles reelt fire mesterskaber/stævner på et banesystem, hvor vi har alt vores grej i anvendelse. Udover eget grej, låner vi RIB og følgebåde fra vores samarbejdsklubber, således at vi under stævnet har mere end 14 både i gang. Vi forventer over 150 deltagende sejlere, ikke fordelt over de fire stævner, men pr. event, så der bliver smæk på i hele perioden!

Udover alle de ting, som vi plejer at gøre, har vi i år særligt fokus på, at det skal være en bæredygtig event. Det betyder, at vi har 9 initiativer, som skal være med til, at denne event belaster vores klode mindre.

Udover en bæredygtig event har vi pga. den noget længere periode besluttet at etablere en Race Village, som også har aktiviteter for havnens faste brugere samt gæster udefra. Der vil, fortrinsvis i perioden 9.–14. juli, være forskellige food trucks, som skal levere mad til sejlerne, men også skal være et tilbud til alle om at komme ned på havnen, mærke stemningen og nyde et godt måltid mad.

Bider skeer med de helt store

I al beskedenhed, og beskedne er vi jo, så er vi i Vallensbæk Sejlklub ret gode til at afvikle arrangementer og stævner. Vi er kun en mellemstor sejlklub, men blandt kapsejladsafviklere er vi oppe og bide skeer med de helt store.

Når vi skal tiltrække en stor international sejlsportsevent til klubben, så byder vi på opgaven i konkurrence med andre. Som regel er det mod store professionelle arrangører fra Gardasøen, Barcelona, Sydney Yacht Club, Florida Yacht Club, osv., osv.

Selvom vi er oppe mod de helt store, så vinder vi faktisk altid de bid konkurrencer, som vi deltager i. Det skyldes, at vi som klub har et godt renommé hos sejlerne, hos de internationale officials og hos sejlklubkollegaer rundt om i verden.

Det gode renommé er opbygget gennem en lang årrække, startende med Olympic Spring Regatta, hen over et utal af verdensmesterskaber og europamesterskaber for olympiske og internationale kapsejladsklasser.

Hvorfor gør vi det?

Og det kan jo virke lidt paradoksalt, at en mellemstor sejlklub som Vallensbæk Sejlklub med dens mangeartede nære aktiviteter med jævne mellemrum kaster kræfter i at afvikle store internationale mesterskaber, så det store spørgsmål er jo: Hvorfor gør vi det?

Det enkle og direkte svar er: Fordi vi kan det. Vi har verdensklassefaciliteter, udstyr, men vigtigst måske nogle af verdens bedste frivillige. Vi har en kultur i klubben om, at aktiviteter er noget, vi giver til hinanden. Vores fællesskab er så stærkt, og vores frivillighed og virkelyst så dyb, at vi også vil dele lidt af vores energi med gæster udefra, byde dem velkommen i vores midte, vise dem, hvilken fantastisk sejlklub og sejladsområde vi har.

I tæt parløb med Vallensbæk Kommune

Udover at vi har nogle klubnære bevæggrunde, så styrker det også vores relationer til vigtige interessenter, som vi er afhængige af i vores daglige arbejde. Ikke mindst samarbejdet med kommunen. Når vi laver stævner, er det i et tæt parløb med Vallensbæk Kommune. Det gør, at vi kan løfte opgaven, men det gør også, at Vallensbæk Kommune kan give noget tilbage til deres borgere, og at kommunen bliver kendt ude omkring i verden.

Og hvad giver det så Vallensbæk Sejlklub, når vi afvikler disse kæmpe events, udover at vi sikrer det glimrende samarbejde med kommunen og andre offentlige myndigheder?

Det giver naturligvis noget liv, ravage og belastning på vores arealer i den korte periode, de forskellige stævner afvikles. For at sikre at det belaster brugerne af havnen mindst muligt, er en af grundpiller i vores praktiske planlægning, at der hele tiden tænkes ind, hvordan vi sikrer, at adgangen til havnen, faciliteter osv. påvirker havnens brugere mindst muligt.

For sejlklubben giver stævnerne noget at være sammen om, det skaber en aktivitet, som det helt grundlæggende er sjov at være en del af. Det skaber forhåbentlig også noget stolthed, når vi kan se, hvad Vallensbæk Sejlklub med havnens øvrige klubber kan præstere. For de mange frivillige, giver det nogle uger med hårdt arbejde, men også dage med fest, et sjovt og helt igennem fantastisk fællesskab.

Oplev VM indefra som frivillig

Verdensmesterskaberne for Europajolle 2023 4. -14. juli 2023 bliver episke, det bliver en event, hvor vi sammen igen får vist, hvad vi i Vallensbæk Sejlklub i samarbejde med de øvrige klubber på havnene og klubberne i kommunen kan præstere. Vi får brug for rigtig mange hjælpere til at løse de mangeartede opgaver.

Det være sig på land, vand, tidligt som sent. Men fælles er, at er man frivillig i Vallensbæk Sejlklub, så bliver man del af et velfungerende fællesskab, hvor ingen efterlades, hvor opgaverne er tydeligt definerede, og målet er klart. Det gør det sjovt at være frivillig.

Som sagt skal vi bruge rigtig mange frivillige. Årets verdensmesterskab løber over 10 dage, det er lang tid af deltage. Derfor har vi til dette stævne delt perioden op. Det betyder, at al hjælp er velkommen, uanset om du kan hjælpe et par timer, en dag, flere dage – ja, måske vil du hjælpe hele ugen.

Fælles for indsatsen er, at det er absolut 100 % frivilligt, det er i det bedste selskab, du kan forestille dig, det er med sejlere fra hele verden, du er på fuld kost, fra du kommer, til du slutter, du får store oplevelser på land og vand, samt lidt fysisk du kan tage med hjem. Så kom glad, blive en del af den kommende sommers sejlerfest i Vallensbæk Sejlklub.

Læs mere om eventen her (åbner 4. marts 2023): https://www.facebook.com/vskregatta

Tilmeld dig som frivillig her: Frivillig ved VM

 

Print Friendly, PDF & Email