Vallensbæk Sejlklub har fået 150.000 kr. af Sydbank Fonden

By 27. december 2022Bestyrelsen

I efteråret 2021 besluttede VSK bestyrelse at afsætte penge til den nødvendige renovering af Juniorhusets køkken.

Køkkenet benyttes af de arbejdende udvalg, gæstesejlere og under de større events og stævner, som klubben er vært for.

At det sker nu, skyldes ikke mindst, at klubben er vært for Europajolle Verdensmesterskaberne i juli 2023, hvor Juniorhuset faciliteter spiller en central rolle i hele afviklingen af stævnet.

Der blev nedsat et ”Renoveringsudvalg” med repræsentanter fra klubbens udvalg under effektiv ledelse af sekretariatet ved Peter Ambs.

Udvalget arbejdede med forskellige løsninger, herunder også løsninger, som gentænkte hele Juniorhusets planløsning. Slutteligt blev der i arbejdsgruppen enighed om at renovere køkkenet, og i forslaget kun foretage mindre justeringer af den samlede planløsning.

Under udarbejdelse af forslaget blev det besluttet at ansøge om ekstern støtte til projektet, da ombygning af køkkener er en bekostelig affære.

Udvalget afsøgte mulighederne for fondsansøgninger. Efter en grundig gennemgang blev det besluttet at ansøge Sydbank Fonden, som støtter almennyttige formål, er lokal forankret samt generelt har interesse i – og støtter – lokalidrætten.

Kort tid efter ansøgningen inviterede Glostrups filialdirektør Christian Jacobi sig til et møde i klubben. Målet med mødet var at sikre en tæt dialog i ansøgningsfasen, men også at afstemme forventninger til et muligt samarbejde, ikke mindst med tanke på det forestående verdensmesterskab i klubben.

For en mindre klub med så mange aktiviteter som Vallensbæk Sejlklub var det utrolig positivt at opleve den oprigtige interesse, Christian udviste for vores fællesskab og de aktiviteter, som vi har i klubben.

Kort tid før jul kom den positiv besked, at Sydbank Fonden havde behandlet vores ansøgning og besluttet at bevilge det ansøgte beløb og derved støttede projektet med 150.000 kr.

Det betyder, at arbejdet med renovering af køkkenet i Juniorhuset nu kan sættes i gang, så køkkenet er klar til sæsonen og ikke mindst til sommerens store begivenhed i Vallensbæk Sejlklub, Europajolle Verdensmesterskaberne i perioden 4. – 14. juli 2023.

Print Friendly, PDF & Email