VELUX FONDEN støtter VSK med 25.000 kr.

By 8. januar 2024Generelt

Klubben har modtaget 25.000 kr. i støtte til anskaffelse af nyt løftegrej til den lille hal, den tættest på Juniorhuset.

Det vil ikke mindst betydeligt lette håndteringen af klubbens skolebåde under vedligeholdelsesarbejde for Gråsælerne,  gruppen af – for flertallets vedkommende – pensionister, som mødes hver onsdag i off-sæsonen og udfører forskelligt frivilligt arbejde til gavn for klubben.

Løftegrej benyttes især ved vedligeholdelse, reparation og motorservice på sejlerskolens sejlbåde samt motorbådene Spring og Tender.

Med donationen bliver det muligt at opfylde et stort ønske om at udskifte det eksisterende hejseværk, der ikke længere opfylder vores krav.

 

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2022 uddelte VELUX FONDEN 311 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Print Friendly, PDF & Email