Vi aflyser alle møder, arrangementer, træning m.v. pga. situationen med coronavirus

By 12. marts 2020marts 26th, 2020Bestyrelsen

Grundet den seneste udvikling mht. coronavirus og de deraf følgende anbefalinger fra regeringen, Vallensbæk Kommune, Dansk Idrætsforbund, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger samt Dansk Sejlunion ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at indføre følgende forholdsregler i forhold til aktiviteter og lokaliteter i vores klub.

Forholdsreglerne gælder omgående og foreløbigt indtil den 30. marts 2020.

  • Alle klubaktiviteter, dvs. informationsmøder, medlemssamlinger, undervisning, træninger (både på vandet og på land), stævner osv. aflyses.
  • Som følge af dette lukkes klublokalet for samme aktiviteter.
  • Efter påbud fra kommunen lukkes Juniorhuset (inkl. omklædningsrum) ned. Det vil sige, at lokalerne ikke må benyttes til ophold. Genstande kan afhentes, såfremt de generelle anbefalinger om at minimere risikoen for smittespredning overholdes.

Generalforsamlingen udsættes

Som en følge af ovenstående forholdsregler udsættes generalforsamlingen den 26. marts 2020 indtil videre på ubestemt tid. Så snart situationen bedrer sig, således at man må formode at kunne afholde generalforsamling, indkaldes til ny dato med en måneds varsel. Bestyrelsen fortsætter uændret indtil generalforsamlingen. Det er et vidtgående tiltag, og imod vores vedtægter, men både bestyrelsen og Dansk Sejlunion er af den holdning, at tidsfristerne i vedtægterne kan tilsidesættes i denne alvorlige situation.

Ovenstående harmonerer jo ret dårligt med vores motto “den aktive klub”, så det er selvfølgelig bestyrelsens håb, at forholdsreglerne snarest kan ophæves. Samtidig vil vi gerne indskærpe, at vi løbende følger situationen, og vi vil selvfølgelig orientere i nødvendigt omfang.

Til sidst vil vi gerne opfordre alle klubbens medlemmer til løbende at holde sig opdateret mht. nye forholdsregler fra myndighederne og generelt bare at passe på hinanden.

Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående kan de rettes til bestyrelse@vallensbaek-sejlklub.dk

På bestyrelsens vegne
Christian Mørch
Formand

Print Friendly, PDF & Email