Vinterbrug af klubbens J/80’ere

By 19. oktober 2023Sejlerskole

Det har vist sig, at der blandt nogle af klubbens medlemmer er interesse for vintertræning i vores to J/80’ere.

Der har imidlertid været nogen uklarhed omkring, hvem der har ansvar for bådene og deres brug. Derfor har Sejlerskoleudvalget bedt bestyrelsen godkende retninglinjer for brugen af bådene, og at der indføres betaling for at benytte dem i vintersæsonen.

Retningslinjerne ligger nu på hjemmesiden (klik her). Samme sted kan man tilmelde sig som hold af min 4 medlemmer. Da der er 2 både, kan 2 hold tilmelde sig pr. vintersæson.

Print Friendly, PDF & Email