VSK Kursus – El installationer ombord

By 26. februar 2014november 24th, 2014Bestyrelsen

Vi har fået et kursus i stand med Jens Koch, som er el-ingeniør med svagstrøm som speciale. Jens har gennem flere år fungeret som teknisk rådgiver i Dansk Sejlunion og har udgivet bogen ”el-installationer i fritidsbåde”

Kurset er ikke et “Power Point” show, men anskueliggjort med fysiske eksperimenter på stedet.Vi mødes i Juniorhuset søndag den 16. marts kl. 13.00 hvor kaffe/the er klar.Kurset er på ca. 3 timer med en indlagt pause.
Kursets indhold: 1. Gennemgang af Ohm´s lov på en forståelig måde: Vist med eksempler med en akkumulator og diverse komponenter, således at man bagefter har en forståelse af principperne.
2. Akkumulatorens virkemåde, herunder hvad man skal tage sig i agt for.
3. Farerne ved akkumulatoren: Syrefare, brandfare, personskader.
4. Ledningssystem, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt / spændings tab. Samling af ledninger/stik. Brand i ledninger. Vist med eksempel på stedet.
5. Installation af instrumenter: Sikrings beskyttelse, nominelle spændinger til disse.
6. Installation af bov propel og el ankerspil, brandfare, personskader. Eksempler på det første vises.
7. Besparelse af strømmen ved bl.a. anvendelse af diodebelysning.
8. 230 volts forsyning, med udgangspunkt i DS ISO 13297 “Fritidsbåde – Elektriske systemer – Vekselstrømsinstallationer”.
9. Galvanisk tæring og hvad man kan gøre for at forhindre det.
Plus hvad der måtte komme op af emner. Under hele forløbet vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Kurset er gratis. Tilmelding til sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk

Ingen tilmeldingsfrist.

Vel mødt
VSK’s bestyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply