VSK’s Peter Ambs fylder rundt

By 14. november 2017november 16th, 2017Bestyrelsen

Peter Ambs fylder 80 år den 18. november. Peter har været en central figur i Vallensbæk Sejlklub og Vallensbæk Havn i de sidste 40 af klubbens snart 60 årige historie – og er da også klubbens første æresmedlem.

Projekterede havnens broer
Med sin baggrund som ingeniør var Peter ansvarlig for projektering af havnens broer i slutningen i 1970’erne – dengang medlemmerne skulle erlægge 80 arbejdstimer for at få en bådplads. Senere projekterede han både klubhuset og Juniorhuset, så der er ingen, som kender havnen og dens faciliteter bedre end ham.

Siden da har Peter både været bestyrelsesformand i havnen og senere i sejlklubben og siddet i bestyrelsen i flere omgange; i slutningen af 80’erne/start 90’erne sad han tilmed seks år i Dansk Sejlunions bestyrelse. Peter har også været formand for Køge Bugt Kredsen og med til at arrangere de ugentlige tirsdagssejladser.

Både til tur- og kapsejlads
I det hele taget har han altid været engageret i kapsejlads på alle planer, senest som gast på sønnens Melges 24 om tirsdagen. For efter i en menneskealder at have sejlet danske, svenske og tyske farvande tyndt med familien i en flåde af tursejlere, der startede beskedent med en Drabant 22 og – fem både senere – endte med en Jeanneau 40, satte han og Rita rollen som bådejere i bero.

Ubetalelig indsats for klubben
Peter har i mange situationer trådt til, når der har været problemer i såvel klub som havn, og siden 2013 har ægteparret Ambs varetaget alle sekretariatsopgaver og regnskabsføringen for klubben. Det sker uden vederlag mod, at et beløb svarende til lønnen tilgår VSK Sejlerfond, der har til formål at støtte primært unge sejlere og deres deltagelse i internationale stævner samt klubbens egne unge, som det senest er sket ved finansiering af to Optimistjoller til Juniorafdelingen.

Når Peter ikke opkræver medlemskontingenter, indmelder nye medlemmer og den slags, så har han andre faste, ugentlige opgaver i klubben som “høvding” for Gråsælerne og formand for Fotoklubben.

Lørdag den 18. november byder VSK kl. 12.30 på et glas bobler i klublokalet oven over Restaurant Krabben til alle, som vil lykønske Peter Ambs med den runde fødselsdag.

Peter har altid haft et stort hjerte for kapsejlads, både som deltager og som her – som dommer i & arrangør af forårets Familiekapsejladser.

Print Friendly, PDF & Email